Gradiva in pripomočki za e-izobraževanje

(Saša Divjak, email: sasa.divjak@fri.uni-lj.si)

Gradiva so prosto dostopna in v slovenščini. Pomagajte izboljšati vsebine z anonimnim, neobveznim odgovorom na nekaj kratkih vprašanj..


PI (Predavajmo Interaktivno)

PI sodi med sisteme, ki jim po angleško običajno pravimo "clickers", "responders" oziroma "classroom response systems". Pri nas jim pravimo tudi glasovalni sistemi. Učenci preko svojih naprav pošiljajo učitelju odgovore na zastavljena vprašanja. Taki sistemi vzpodbujajo aktivno učenje v razredu. PI je spletna aplikacija. Predavatelj in udeleženci odprejo vsak svojo spletno stran in sodelujejo preko strežnika.

 je novejši in bolj prijazen v primerjavi s Klikerjem. Po konceptu spominja na znani Mentimeter. PI združuje lastnosti računalniških projekcij diapozitivov (slideshows) in glasovalnih sistemov (classroom responders). Predavatelj predstavlja stran za stranjo kot diapozitive. Te strani lahko vsebujejo tudi vprašanja, na katera morajo odgovarjati udeleženci s svojimi mobilnimi napravami. Vprašanja lahko potekajo tudi v obliki kviza in udeleženci lahko  na koncu vidijo lestvico uspešnosti. Tak način predavanja vzpodbuja aktivno učenje v razredu ali sodelovanje udeležencev nekega posvetovanja.

Najbolj preprosto je, če predavatelj pripravi nekaj strani z vprašanji, torej da pi  uporabi kot glasovalni sistem. Bolj napredno pa je, če med ta vprašanja vnese še slike, video, spletne strani in svojo klasično PPT predstavitev (pretvorjeno v pdf ali HTML).

Spletna stran PI. Navodila najdemo tukaj.Kliker

Kliker sodi med sisteme, ki jim po angleško običajno pravimo "clickers", "responders" oziroma "classroom response systems". Pri nas jim pravimo tudi glasovalni sistemi. Učenci preko svojih naprav pošiljajo učitelju odgovore na zastavljena vprašanja. Taki sistemi vzpodbujajo aktivno učenje v razredu. Kliker je spletna aplikacija. Predavatelj in udeleženci odprejo vsak svojo spletno stran in sodelujejo preko strežnika.

Uradna verzija Klikerja, razvojna  (najnovejša verzija) Klikerja


Kvizko

Namen Kvizka je priprava samoocenjevanja znanja na spletnih straneh na igriv način. Primeren je tako predvsem za dopolnjevanje e-gradiv na spletnih strežnikih.


Spletna stran Kvizka


Kamera

Pri pouku na daljavo tako učitelju ali inštruktorju kot dijaku pogosto prav pride tako imenovana dokument kamera. Posebno pri predmetih, kot je matematika ali fizika, formule in kakšne risbe lažje in hitreje narišemo na papir, kot da se mučimo z računalnikom.

Spletna stran aplikacije Kamera


Fizika s fizleti

Fizleti so interaktivne spletne simulacije fizikalnih pojavov z razlago.

Spletna stran slovenskih fizletovFizika

E gradiva, navezana na učni načrt fizike v splošni gimnaziji. Gradiva vključujejo izbrane interaktivne fizlete in PPT predstavitve. Gradiva so še nepopolna

Spletna stran e-gradiv za fizikoE-gradiva za predmet Informatika (splošna gimnazija)

Spletna stran e-gradiv za predmet InformatikaEinsteinova trim steza (za maturo) (se še dopolnjuje)

To je igra, v kateri greš z Einsteinom na sprehod preko starejših maturitetnih izpitnih vprašanj.
Igra malo spominja na znano igro Joker. Tudi tu imaš bonus točke, ki jih predstavlja ikona Einsteina.

Spletna stran Einsteinove trim stezeEinstein, ne jezi se

Spletna izobraževalna igra za 2 do 4 igralce. Poleg tega moramo imeti vodjo igre, ki vzpostavi okolje in občasno postavlja igralcem vprašanja. Igra je izpeljanka igre "Človek, ne jezi se" oziroma njene variante "Flying chess". V razliko od teh iger ima tu kocka poleg običajnih strani s pikami  še stran s podobo Einsteina.

Spletna stran Einstein, ne jezi se


Kibernetska varnost in kiberleti (novo)

Po zgledu "fizletov", ki predstavljajo interaktivne simulacije fizikalnih pojavov za popestritev pouka fizike,  so tu "kiberleti", s katerimi lahko popestrimo pouk o kibernetski varnosti.

Spletna stran kiberletov