Kaj je pi

pi (Predavajmo Interaktivno) je spletna aplikacija, ki združuje lastnosti računalniških projekcij diapozitivov (slideshows) in glasovalnih sistemov (classroom responders). Predavatelj predstavlja stran za stranjo kot diapozitive. Te strani lahko vsebujejo tudi vprašanja, na katera morajo odgovarjati udeleženci s svojimi mobilnimi napravami. Tak način predavanja vzpodbuja aktivno učenje v razredu ali sodelovanje udeležencev nekega posvetovanja.

Najbolj preprosto je, če predavatelj pripravi nekaj strani z vprašanji, torej da pi  uporabi kot glasovalni sistem. Bolj napredno pa je, če med ta vprašanja vnese še slike, video, spletne strani in svojo klasično PPT predstavitev (pretvorjeno v pdf ali HTML).

Predavatelj pri svojem delu uporablja klasičen računalnik ali notesnik, udeleženci pa lahko svoje mobilne naprave, običajno pametne telefone ali tablice.

pi običajno uporabljamo v predavalnici ali sejni dvorani. Lahko pa tudi videokonferenčno, saj bodo povezani preko omrežja.

Kako ga poženemo

Kot kaže slika, po vstopu najprej predavatelj izbere svojo spletno stran, nato pa še udeleženci

vstop
Pri predavatelju se desno zgoraj izpiše koda seje , ki jo mora povedati udeležencem. Ti jo vpišejo na svoji spletni strani, navedejo pa lahko tudi svoje ime ali vzdevek. Če ga ne navedejo, jih bo aplikacija beležila kot oseba1, oseba2,...

Priporočljivo je, da se predavatelj (normalno že pred sejo) registrira v aplikacijo pi in se na seji nato prijavi. Registrirani predavatelji lahko svoje (običajno vnaprej pripravjene) predstavitve shranijo na strežniku in nato ponovno uporabljajo.

Preprosta uporaba

Najbolj preprosto je, če predavatelj uporabi pi  kot čisti glasovalni sistem. Najprej pripravi nekaj strani z vprašanji, nato pa (po vstopu udeležencev v njegovo sejo) izvede ta vprašanja s klikom na gumb Izvajaj.

Zaenkrat so možna vprašanja naslednjih tipov:

  • Več opcij, en možen odgovor
  • Več opcij, več možnih odgovorov
  • Kratek odgovor
Poleg tega lahko postavljamo tudi "kviz vprašanja", a o tem več v posebnem razdelku.

Priprava vprašanj

Po vstopu v pi se predavatelju odpre seznam že pripravljenih predstavitev.
Neregistriran predavatelj ima na voljo predstavitev Demo, lahko pa si sam sestavi novo, a je ne more pomniti na strežniku. Lahko pa jo izvozi na svoj lokalni računalnik in kasneje spet uvozi v aplikacijo.

Registriran predavatelj pa ima na voljo tudi svoje pomnjene predstavitve (pomni jih lahko strežnik),  Seznam pomnjenih predstavitev vidi na začetnem zaslonu.

Po izbiri predstavitve se pojavi zaslonska slika, podobna tej:

editor

Spodnji del zaslona je razdeljen v tri razdelke.
Levi prikazuje seznam že narejenih strani (oziroma diapozitivov) izbrane predstavitve. Srednji del kaže predogled trenutno izbrane strani. Desni del pa je "inšpektor", v katerem vidimo podatke o tej strani in jih lahko spreminjamo.

V levem razdelku lahko stranem spreminjamo vrstni red, jih brišemo ali dodajamo.

Zaenkrat se ustavimo pri vprašanjih. Vsako vprašanje je na svoji strani (diapozitivu). V inšpektorju lahko izberemo tip vprašanja. Vsako vprašanje ima naslov in besedilo. Pri vprašanjih z več izbirami se pojavi še seznam možnih odgovorov, ki jih lahko spreminjamo, brišemo ali dodajamo. Lahko tudi spreminjamo vrstni red možnih odgovorov.

Vprašanju lahko dodelimo (ni pa nujno)  tudi sliko in to tako, da nekje na spletu najdemo primerno sliko in njen naslov vpišemo v polje "Naslov vira na spletu". Tipično to storimo tako, da z desnim klikom na izbrani sliki izberemo opcijo Save image address in ta naslov preko odložišča vpišemo v polje.
Na dnu inšpektorja je še menu, kjer izberemo, v kakšni grafični obliki (grafikonu) želimo prikaz rezultatov glasovanja.

Izvajanje vprašanj oziroma predstavitve

S klikom na gumb Izvajaj se aplikacija preklopi v izvajanje (diapozitivov oziroma strani). Začne pri trenutno izbrani strani. Če nismo izbrali še nobene, pa od začetka predstavitve. Povratek iz izvajanja na urejevalnik lahko dosežemo kadarkoli s tipko presledek ali ESC na tipkovnici. Vidimo na primer nekaj takega:

vprasanje

Med stranmi torej diapozitivi) prehajamo s klikom na smerne puščice  (levo, desno) na dnu zaslona.
S klikom na gumb "Začni glasovanje" se to začne in na mobilnih napravah udeležencev se pojavi vprašanje:

Med glasovanjem spremljamo potek glasovanja, kot kaže spodnja slika:

glasovanje

Glasovanje lahko kadarkoli prekinemo (običajno po kakšni minuti) in s klikom na prikaz rezultatov dobimo statistični grafikon, kot ga na primer kaže spodnja slika:

grafikon
Tip grafikona smo izbrali pri pripravi vprašanja v urejevalniku.

Kviz vprašanja

Kviz vprašanja se od "navadnih" razlikujejo v tem, da pri njihovi pripravi navedemo, kateri odgovori so pravilni. Med izvajanjem kviz vprašanj se pri prikazu glasovanja pravilni odgovori pobarvajo zeleno, nepravilni pa so sivi. Aplikacija za vsakega od udeležencev sešteva točke. Na koncu vseh kviz vprašanj med izvajanjem odpremo stran Rezultati kviza (ki smo jo seveda morali pri pripravi kviza predvideti). Na zasloni se prikaže lestvica uspešnosti udeležencev, torej tekmovalcev.

Razprava z udeleženci

Posebno atraktivna je morda možnost, da se udeleženci aktivno udeležijo predstavitve s svojimi vprašanji ali predlogi. Temu je namenjena stran Razprava, ki odpre udeležencem možnost, da pošiljajo predavatelju svoja vprašanja ali predloge.

Tako lahko na primer organiziramo viharjenje možganov, vezano na določeno problematiki. Predavatelj lahko tako stran pripravi tako, da v njej poda besedilo s tematiko in morda vse še ilustrira s primerno sliko. Med izvajanjem sproži razpravo, udeležencem pa se odpre na njihovih mobilnih napravah dodatno polje za vpisovanje sporočil, vprašanj ali mnenj. Njihova sporočila so posredovana na projekcijo predavatelja. Vidijo jih vsi udeleženci in dodajajo svoja sporočila, predavatelj pa jih lahko komentira in vzpodbuja razpravo. Primer take strani prikazuje spodnja slika:

razprava

Napredna uporaba

pi je več kot le klasična glasovalna aplikacija, saj ima integrirano možnost predstavitve strani kot so to diapozitivi v aplikacijah tipa "slideshow".
Tako imamo na posameznih straneh namesto vprašanj slike in video in celo spletne strani. Najbolje to spoznamo v demonstracijski predstavitvi (Demo) in si jo zavrtimo v celoti.

Za pripravo takih strani uporabimo isti urejevalnik, le tip strani izberemo primerno našim željam in v inšpektorskem oknu vnesemo ustrezne podatke. Spomnimo naj se, da tako kot pri vprašanjih vnašamo naslove slik ali videov, ki so že nekje na spletu (in ne slike same).

Priprava take predstavitve je ravno tako preprosta kot priprava vprašanj.


Posebno zanimiv je prikaz spletnih strani, ki je namenoma celozaslonski. Take spletne strani lahko vsebujejo tudi animacije in simulacije. In ne nazadnje lahko tako vstavimo tudi ogled PPT predstavitev, ki so bile pretvorjenev format pdf ali še bolje HTML.
Primer take, pretvorjene PPT predstavitve vidimo tudi v demonstraciji Demo, Pretvorba PPT v HTML je bila narejena s prosto dostopno aplikacijo Lotus Symphony.

Beleženje zgodovine sej

V aplikaciji lahko v nastavitvah vklopimo ali izklopimo beleženje zgodovine sej. Če to možnost vključimo, pomni predavateljeva stran podatke o vnešenih vprašanjih in odgovorih nanje ter o sporočilih udeležencev, poslanih med razpravo. Predavatelj lahko ta zapis v tekstovni obliki shrani na svoj lokalni računalnik in zapis nato ustrezno obdela oziroma izlušči, kar ga pač zanima.

Nekaj o pi

Avtor aplikacije je Saša Divjak, email: sasa.divjak@fri.uni-lj.si 


pi  je prosto dostopna odprtokodna spletna aplikacija. Ima licenco tipa "CopyLeft". To pomeni, da lahko kdorkoli dobi popolno kodo in z njo naredi, kar želi.