Kvizko

Kaj Kvizko je

Namen Kvizka je priprava samoocenjevanja znanja na spletnih straneh na igriv način. Primeren je tako predvsem za dopolnjevanje e-gradiv na spletnih strežnikih.

Kvize pripravljamo s pomočjo sorodnega programa Kliker. Ta omogoča izvoz kvizov v datoteke *.json, ki pa so zaradi zakrivanja vsebine  zašifrirane. Pripravljene kvize izvozimo (najprej) na naš lokalni računalnik in jih smiselno preimenujemo. Nato jih naložimo -  skupaj s kvizkotom - na naš spletni strežnik.

Nekaj primerov

Kako namestim Kvizka na svoj računalnik

  1. Imeti moram na voljo spletni strežnik. Lahko  si tak strežnik tudi namestim na svojem lokalnem računalniku. Primer preprostega spletnega strežnika za lokalni računalnik je Baby Web server.
  2. Skopiram si Kvizka iz te lokacije in razpakiram v ustrezni direktorij na našem spletnem strežniku. Distribucija ima podmapo "kvizi", ki ima v začetku nekaj demonstracijskih kvizov.
  3. Preskusim demonstracijske kvize, ki pridejo skupaj z distribucijo. Seznam demonstracijskih kvizov in način uporabe najdemo v index.html.
  4. S pomočjo Klikerja sestavim sam svoje kvize in jih umestim v podmapo "kvizi".  Demonstracijske kvize lahko zbrišem.
  5. Z naše spletne strani (kjerkoli je že) kličem kvize na tak način:

                http://localhost/quiz.html?quizFileName=mojKviz.html

Opomba: zgornji primer velja, če imamo distribucijo Kvizkota na našem lokalnem spletnem strežniku ( localhost) in če je ime datoteke z mojim kvizom mojKviz.json in se ta nahaja v podmapi "kvizi"