E-Izobraževanje

Teden Tema Predstavitev Gradiva
1 Uvod
Izobraževalne igre
Predstavitev aktivnosti pri predmetu
   
2 Socialna omrežja v izobraževanju    
  Videokonference   Napotki za Arnesov VOX
3 Spletne tehnologije v izobraževanju   Education 2.0? Designing the web for teaching and learning
4 Računalniško podprte animacije in simulacije v izobraževanju   What we know about computer simulations
5 Učne teorije
Modeli izobraževanja s poudarkom na e-izobraževanje
Modeli posredovanja učenja na daljavo
  Učne teorije in spletno učenje
4 Učna analitika (Learning Analytics)   EduTech Wiki: Learning Analytics

Enhancing Teaching and Learning Through Educational

6 Ponovno uporabljivi učni objekti
LODA: Learning objects design assistant
Izobraževalni metapodatki
Temna stran učnih objektov
Bodočnost učnih objektov
   
7 Sistemi za upravljanje z učenjem (spletne učilnice)
Standardi v e-izobraževanju
Pakiranje e-vsebin
   
8 Učinkovito e-izobraževanje
Namigi za učinkovito e-izobraževanje
   
9 Elektronska interakcija in sodelovanje    
10 Skladišča učnih gradiv   Learning Repository
11 Oddaljeni laboratoriji in eksperimenti na daljavo    
12 Mobilno izobraževanje    
13 Adaptivni učni sistemi   Smart Sparrow
14 Pisanje e-gradiv
Kvaliteta gradiv za e-izobraževanje
  eLearning Storyboard & Script Writing
10 great tools for storyboarding
  Zaključki
Glavna vprašanja pri e-izobraževanju