e-gradiva rac.sistemi in omrezja

 

Nekaj o gradivih

 

Operacijski sistem 

 

 

 

uporaba zmožnosti računalnika: diskovni podsistem, zaslon, tipkovnica, tiskalniki

 

 

 

tvorba datotečnega sistema: datoteke, imeniki, tabele

 

 

 

delo s periferijo: vmesniki, gonilniki (driverji)

 

 

 

razvrščanje in upravljanje: opravilo, proces, posel

 

 

 

Osnovni ukazi operacijskega sistema. imeniki in drevo,

kreiranje, izpis, kopiranje, premikanje, brisanje datotek, iskanje niza znakov v datoteki, združevanje datotek

 

 

 

 

nastavitve sistema : pomnilnik, periferna oprema,

 

 

 

 

priključitev v omrežje : lokalna, oddaljena

 

 

 

 

Preskus znanja

 

 

 

Vpliv uporabe rač. sistemov na ergonomijo in zdravje

 

 

 

delovno mesto, zaslon, tipkovnica, delo na domu

 

 

 

 

 

 

Zbirnik in zbiranje

 

 

 

Zbirnik, zaporedje, vejitev, klic podprograma in vračanje, makro

 

 

 

ukaz-instrukcija : aparaturno podprti in programske izvedbe

 

 

 

operacijska koda : število mest, odvisnost od tipa operandov

 

 

 

operand : število operandov, naslavljanje

 

 

 

podmnožice instrukcij : obvezne, od organizacije računalnika odvisne

 

 

 

program v strojnem jeziku : zaporedje ukazov, brezpogojne in pogojne vejitve, klici in vračanje iz podprogramov

 

 

 

 

makroji

 

 

 

Zapis algoritma, zbiranje, povezovanje, nalaganje programa

 

 

 

diagram poteka

 

 

 

psevdokoda

 

 

 

zbirnik in njegov urejevalnik

 

 

 

povezovalnik, nalagalnik

 

 

 

razhroščevanje programa : sled, prekinitve

 

 

 

Preskus znanja

 

 

 

Vključevanje računalnika v okolje

 

 

 

Diskretni in zvezni procesi

 

 

 

senzorji in aktuatorji 

 

 

 

serijski in paralelni vmesnik

 

 

 

časovnik

 

 

 

uporaba prekinitev ali odtipavanja

 

 

 

analogno digitalna pretvorba : analogno in digitalno multipleksiranje

 

 

 

Preskus znanja

 

 

 

Povezovanje računalnikov, protokoli, standardi

 

 

 

ISO/OSI-referenčni model,TCP/IP-protokolni model

 

 

 

računalniško omrežje

 

 

 

protokoli in standardi

 

 

 

plasti

 

 

 

topologije računalniških omrežij

 

 

 

prenosni mediji

 

 

 

ponavljalnik

 

 

 

most

 

 

 

usmerjevalnik

 

 

 

protokolni konverter

 

 

 

Preskus znanja

 

 

 

Prenosni mediji v računalniških omrežjih

 

 

 

pomnilni prenosni mediji

 

 

 

parica

 

 

 

koaksialni kabel

 

 

 

optični kabel

 

 

 

brezžične povezave

 

 

 

telefonska omrežja (analogna in ISDN)

 

 

 

Preskus znanja

 

 

 

Standardni protokoli povezovalne plasti

 

 

 

kolizija ali trk

 

 

 

žeton

 

 

 

CSMA

 

 

 

ALOHA

 

 

 

FDDI

 

 

 

Token Ring

 

 

 

Ethernet

 

 

 

Preskus znanja

 

 

 

Zgradba interneta in njegovo delovanje

 

 

 

zgradba interneta

 

 

 

naslavljanje računalnikov

 

 

 

razredi ali klase

 

 

 

podomrežja

 

 

 

prenosna plast

 

 

 

omrežna plast

 

 

 

povezovalna plast

 

 

 

Preskus znanja

 

 

 

Vpliv interneta na vsakdanje življenje

 

 

 

zaščite podatkov, dostopnost do različnih tipov podatkov, cenzura

 

 

 

avtorske pravice, navajanje vira, zaščita, primernost podatkov

 

 

 

Preskus znanja

 

 

 

Storitve interneta – aplikacijska plast

 

 

 

elektronska pošta

 

 

 

novice

 

 

 

svetovni splet

 

 

 

prenos datotek

 

 

 

oddaljeno prijavljanje

 

 

 

interaktivna komunikacija

 

 

 

Preskus znanja

 

 

 

Izdelovanje spletnih strani (Svetovni splet in njegovo delovanje)

 

 

 

XML-format

 

 

 

osnovna pravila

 

 

 

pomožna orodja

 

 

 

oblikovanje dokumenta

 

 

 

slike

 

 

 

povezave

 

 

 

tabele

 

 

 

okviri, dodajanje Java “appletov” v spletno stran

 

 

 

Preskus znanja

 

 

 

Vizualno programiranje

 

 

 

Sestava projekta

 

 

 

Obrazci in gradniki

 

 

 

Lastnosti

 

 

 

Oblikovanje vmesnika

 

 

 

Metode

 

 

 

Obravnava dogodkov

 

 

 

Obravnava izjem

 

 

 

Gradniki za delo s podatkovnimi bazami

 

 

 

Preskus znanja

 

 

 

Zaščita informacije v omrežjih z uporabo orodij IT

 

 

 

 

Varnost, tajenje, lažno predstavljanje, združevanje informacij iz različnih zbirk, urejen dostop do informacij, nadzor dostopa do informacij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uporaba orodja CASE

 

 

 

Uvod v CASE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odločitveni sistemi

 

 

 

baza znanja, odločitev, izbor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek

 

 

 

Naloge za maturo iz področja omrežij