e-gradiva racunalnistvo

 

Nekaj o gradivih

Zgradba računalnika

 

 

 

Von Neumanov model računalnika 

 

 

 

procesor : aritmetično logična enota, krmilna enota

 

 

 

pomnilnik : predpomnilnik, primarni (glavni) pomnilnik, sekundarni (pomožni) pomnilnik

 

 

 

vhodno/izhodne enote : tipkovnica, zaslon, tiskalnik, miška

 

 

 

Vmesniki: serijski/paralelni vmesnik, modem

 

 

 

povezave : direktne, serijska/paralelna vodila

 

 

 

modeli zgradbe CPE: model pomnilnik-pomnilnik (CISC)  in model : register-register (RISC)

 

 

 

tekoči trak (pipeline)

 

 

 

Preskus znanja

 

 

Procesiranje informacij na strojnem nivoju

 

 

 

Pogled programerja na zgradbo računalnika

 

 

 

Zgradba ukaza in osnovne operacije

 

 

 

Načini naslavljanja

 

 

 

Program - zaporedje ukazov

 

 

 

Vejitev programa (brezpogojna in pogojna)

 

 

 

Klic podprograma in vračanje iz podprograma

 

 

 

Aparaturne in programske prekinitve in pasti

 

 

 

Preskus znanja

 

 

Sloji v arhitekturi računalnika 

 

 

 

Pogledi na računalnik - uvod

 

 

 

Kaj  moramo vedeti – nekaj napotkov

 

 

 

Tranzistor

 

 

 

Integrirano vezje

 

 

 

Logični operatorji (logična vrata in drugi elementi)

 

 

 

Aritmetika: seštevalnik

 

 

 

Pomnilnik

 

 

 

Mikroprocesor

 

 

 

Razvoj mikroprocesorjev

 

 

 

Zbirnik, zbirni jezik, zbiranje

 

 

 

Stavki v programskem jeziku, tolmačenje ( interpretiranje ), prevajanje

 

 

 

Preskus znanja

 

 

Operacijski sistemi 

 

 

 

Uporabniška in sistemska programska oprema

 

 

 

Osnove operacijskih sistemov

 

 

 

Procesi

 

 

 

Upravljanje s pomnilnikom

 

 

 

Datotečni sistemi

 

 

 

Vhodno-izhodni sistem

 

 

 

Navidezni pomnilnik

 

 

 

Varnost iz zaščita

 

 

 

Preskus znanja

 

 

Računalniška omrežja   

 

 

 

Računalniška omrežja

 

 

 

Zgradba in delovanje komunikacijskega sistema

 

 

 

Zgradba transportnega sistema

 

 

 

Medmrežno povezovanje

 

 

 

Informacijsko komunikacijski sistem

 

 

 

Preskus znanja

 

 

Informacijske storitve (storitve interneta) 

 

 

 

Oddaljeni dostop

 

 

 

Prenos datotek

 

 

 

Elektronska pošta

 

 

 

Nadzor in upravljanje

 

 

 

Značilni standardi 

 

 

 

Preskus znanja

 

 

Programski jeziki in programerska orodja 

 

 

 

Delitev programskih jezikov

 

 

 

Vrste programskih jezikov, prevajanje in tolmačenje

 

 

 

Programerska razvojna okolja

 

 

 

Razvoj programov v ukaznem okolju

 

 

 

Razvoj programov v integriranem razvojnem okolju 

 

 

 

Vizualno programiranje 

 

 

 

Preskus znanja

 

 

Programiranje

 

 

 

Postopki oziroma algoritmi

 

 

 

Pretvarjanje postopka v program in obratno

 

 

 

Elementi in lastnosti programa

 

 

 

Testiranje programov in uporaba razhroščevalnika

 

 

 

Dokumentiranje programov

 

 

 

Pot do orodij, dokumentacija, knjižnice

 

 

 

Preskus znanja

 

 

Programski jezik Java   

 

 

 

Operatorji 

 

 

 

Krmilni stavki : Vejitve

 

 

 

Krmilni stavki: ponavljanja oziroma zanke

 

 

 

Stavka 'break' in 'continue'

 

 

 

Enostaven vnos podatkov med izvajanjem programa in več

 

 

 

Polja oziroma tabele

 

 

 

Večrazsežna polja oziroma tabele

 

 

 

Nizi znakov

 

 

 

Uporaba obstoječih razredov (zbirke, kolekcije)

 

 

 

(Statični) člani razredov

 

 

 

(Statične) metode razredov

 

 

 

Uvod v Objektno usmerjeno programiranje (osnovni pojmi in koncepti)

 

 

 

Pojma "this" in "super"

 

 

 

Abstraktni razredi in abstraktne metode

 

 

 

Vmesniki

 

 

 

Preskus znanja

 

 

Podatkovne baze in sistemi za delo s podatkovnimi bazami  

 

 

 

Uvod v PB

 

 

 

Razvoj podatkovnih sistemov

 

 

 

Podatkovna baza

 

 

 

Arhitektura PB in podatkovna neodvisnost

 

 

 

Jeziki in prihodnost podatkovnih baz

 

 

 

SUPB

 

 

 

Uporabniki PB in orodja

 

 

 

Porazdeljene podatkovne baze

 

 

 

Razvoj aplikacij za delo s PB

 

 

 

Programski konstrukti za delo s PB

 

 

 

Datotečne organizacije

 

 

 

Preskus znanja

 

 

Podatkovna plat razvoja programske opreme 

 

 

 

Oblikovanje konceptualnega modela

 

 

 

Model ER

 

 

 

Relacijski model podatkov

 

 

 

Preslikava modela ER v relacijski model

 

 

 

SQL

 

 

 

Preskus znanja

 

 

 

 

 

Normalizacija podatkovnih baz 

 

 

 

Normalizacija podatkovnih baz

 

 

Informatika

 

 

 

Informacijska družba

 

 

 

Informacijska varnost

 

 

 

Informacijski sistem

 

 

 

Programsko inženirstvo

 

 

 

Metodologija informacijskega inženirstva

 

 

 

Procesna plat razvoja programske opreme

 

 

 

Preskus znanja

 

 

 

 

 

Zaščita podatkov, računalniški kriminal, vpliv IKT

 

 

 

Osebni podatki, poslovni podatki

 

 

 

Zloraba gesel in nepooblaščen dostop

 

 

 

Vdor v računalniški sistem

 

 

 

Računalniški vsiljivci

 

 

 

Globalna vas

 

 

 

Kako naredimo sistem varnejši

 

 

 

Preskus znanja

 

 

Vpliv uporabe orodij informacijske tehnologije na ergonomijo in zdravje

 

 

 

delovno mesto, zaslon, tipkovnica, delo na domu

 

 

 

Dodatek

 

 

 

Tečaj Jave za začetnike s pomočjo JUDO

ZIP

 

 

JUDO(slovenski)