Premo enakomerno gibanje v ravnini

Simulacija kaže let helikopterja. Nariši diagram položaja x v časovni odvisnosti. Nariši diagram položaja y v časovni odvisnosti. Kakšna je hitrost v smeri x v vsakem trenutku? Kako je s hitrostjo v smeri Y? In kakšna je hitrost helikopterja v vsakem trenutku?

x(m) y(m) r(m) kot(stopinje)

V koordinatni mreži lahko med dvema poljubnima časovnima trenutkoma (recimo t1 in t2)določimo položaj helikopterja v smereh x oziroma y. Iz razlike x2-x1 lahko izračunamo hitrost helikopterja v smeri x. Enako izračunamo hitrost v smeri y.

Tabela kaže položaj x in y v posameznem časovnem trenutku in hitrost v obeh smereh v tem trenutku.

Zelena puščica predstavlja vektor hitrosti v smeri x. Modra puščica predstavlja vektor hitrosti v smeri y. Rdeča puščica predstavlja skupno hitrost helikopterja, ki je dejansko seštevek hitrosti v posameznih smereh.