Keplerjevi zakoni

1. Keplerjev zakon:Planeti se gibljejo okoli Sonca po elipsi tako, da je Sonce v enem izmed gorišč elipse.

2. Keplerjev zakon:Čim bližje je planet na svoji tirnici Soncu, tem hitreje se giblje. Zveznica med Soncem in planetom opiše v enakih časih enake ploščine.

3. Keplerjev zakon:Čim bolj je planet oddaljen od Sonca, tem daljši je njegov obhodni čas. Količnik kvadrata obhodnega časa in kuba velike polosi elipse je za vse planete enak.

Pri preučevanju eliptičnih tirov planetov (prvi Keplerjev zakon) predpostavimo, da je Sonce nepremično v enem gorišču elipse. Zakaj se to zgodi? Masa Sonca mora biti veliko večja kot mase planetov, da lahko zanemarimo gibanje Sonca. Kako velika mora biti masa Sonca, da dobimo tako idealizirano gibanje planetov? Napotek: Sonce ima pribliľno 1000-krat večjo maso od Jupitra (ki je planet z največjo maso) in okoli 100milijonov (108) krat večjo maso od planeta Plutona.

Zanimivost: Poglejmo animacijo s 1. Keplerjevim zakonom: seštevek zelene in rdeče daljice je v vsakem trenutku enak!. To ni posledica Keplerjevega zakona pač pa velja tza vse elipse! Poglej si, kako lahko elipso narišemo!

Opomba: Zaradi numerične nenatančnosti izračunavanja se simulirano kroženje ne zaključuje na elipsah, pač pa malo "drsi".