Predstavitev 8.8: Premikanje teles in masno središče


Animacija 1 Animacija 2 Animacija 3

Prosim počakaj, da se animacija naloži.

Zelena klada z maso1.00 kg leži na rdeči kladi z maso 4.46 kg, kot prikazuje animacija (položaj je podan v metrih, hitrost v m/s, čas v sekundah). Ponovni zagon. Vse površine so brez trenja, razen sive površine na rdeči kladi. Ali se gibalna količina in energija ohranjata, če se zelena klada poganja sama v Animaciji 1? Če ne, zakaj ne?

Gibalna količina se ohranja, ker ni zunanjih sil. Gibalna količina sistema je bila pred premikom zelene klade enaka nič, je nič med premikanjem in je nič po premikanju. S stališča težišča, vcm = 0 m/s in zaradi tega Gcm = 0 kg m/s.

To lahko vidimo, če razmislimo o tem, kar se zgodi s težiščem v Animaciji 2. Težišče sistema je xcm = (m1x1 + m2x2)/(m1 + m2) in je predstavljeno kot črna pika. Opazimo, da se težišče sistema ne premika relativno glede na tla ampak  relativno glede na desni rob rdeče klade, ko se klada premika desno. Lahko pogledamo tudi težišče za vsako telo posebej, če telesa nadomestimo s piko, kot prikazuje Animacija 3.

Kaj pa energija? Kot ponavadi je to, ali se energija ohranja, odvisno od tega, kako definiramo sistem. Če gledamo samo težišče, ker je vcm = 0 m/s, se energija ohranja. Če pa pogledamo vsako klado posebej, se energija (v smislu mehanske energije) ne ohranja. Energija, shranjena v posameznih elementih sistema (potencialna energija zelene klade) se spremeni v kinetično energijo obeh klad, ki se izgubi s trenjem.

 

Prevod Sašo Zagoranski
Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 3.0.