Predstavitev energije

KE1 (J) KE1 (J)
a11 a12

Za trk dveh vozičkov lahko spremeniš naslednje vrednosti:
v1 = m/s,     v2= m/s,      m1 = kg,       in       m2 = 1 kg.

Gibanje lahko predstavimo na veliko različnih načinov, enako velja tudi za energijo. Za prikaz kinetične energije nekega objekta lahko uporabimo graf kinetične energije v odvisnosti od časa, histogram na katerem se višina stolpcev spreminja s časom, ali pa vrednosti v tabeli, ki se tudi spreminjajo s časom (položaj je podan v metrih, čas v sekundah, energija na grafih pa v joulih). Vse tri predstavitve nam dajo enako informacijo, vendar v različni obliki. Zakaj bi se torej trudili z različnimi prikazi? Odvisno je od tega, kakšno zamisel bi želeli predstaviti in kateri prikaz bi to najbolje naredil. Trk vozičkov se zgodi brez dotika zaradi magnetov.

Graf nam prikaže takojšnjo spremembo kinetične energije dveh vozičkov. Tako lahko opazujemo vsako najmanjšo spremembo kinetične energije pri trku. Ponavadi nas zanima ali se energija pri trku ohrani ali ne. V tem primeru nam graf da želeno informacijo, vendar nam nudi še več. Opazuj. Med trkom se zdi, kot da kinetične energije ni. To energijo moramo tudi upoštevati. Torej, kje je? Ali se mogoče začasno shrani v magnetih, ki sta pritrjena na vozička? Ali je vzmet med vozičkoma, kjer naj bi se energija začasno shranila? Po koncu trka se energija prenese nazaj v vozička. To je razlog, zakaj primerjamo kinetično energijo pred trkom in po njem, pogosto nas sam trk ne zanima.

še en način, kako odgovoriti na vprašanje ohranjanja energije, je z opazovanjem histograma (različne barve) ali pa tabele (kjer so vrednosti označene). Enostavno primerjamo vrednosti (velikost stolpcev ali vrednosti v tabeli) po trku in pred njim. Ali so enake? Če so, potem se je kinetična energija ohranila pri trku dveh vozičkov.