Določitev sistema

Animacija prikazuje žogo, ki drsi po ukrivljeni žici. Opazujemo kinetično in potencialno energijo ter izgubo energije zaradi trenja.

Animacija prikazuje žogo, ki drsi po ukrivljeni žici (položaj je podan v metrih, čas v sekundah, energija pa v joulih). Je pod vplivom teže, normalne sile, in upora. Opomba: žica, po kateri se giblje žoga, ne zmanjšuje potencialne energije žoge. Imamo tudi tri histograme, ki spremljajo animacijo. Kinetično energijo predstavlja oranžen histogram, potencialno energijo modri in izgubo energije zaradi trenja rdeči. Animaciji predstavljata različna sistema, s katerima analiziramo gibanje in energijo.

Poženi 1. animacijo. V tej animaciji se nič energije ne zgubi zaradi trenja. Zakaj je to tako? V našem primeru predstavlja sistem samo krogla pod vplivom težnosti 2. animacija pokaže sistem, ki ni izoliran, ker na žogo vplivata teža in zunanja sila trenja, ki povzroča izgube. Gravitacija opravlja pozitivno in negativno delo na žogi in s tem spreminja njeno kinetično energijo. Zaradi sile trenja se energija izgublja in se kaže kot negativno delo.

Poženi 2. animacijo. Kaj se dogaja? Kaj je seda sistem? Zaradi gravitacije imamo potencialno energijo in izgubo energije zaradi trenja. Ker sistem vključuje tudi vplive gravitacije, mora celotna energija vsebovati tudi potencialno energijo in energijo trenja. Celotna energija (prikazana s tremi stolpiči) mora ostati stalna.