Gibanje izstrelka

Gibanje vijoličaste žoge je podobno gibanju izstrelka. Moder in rdeč krog predstavljata vodoravno in navpično komponento gibanja žoge.

Gibanje vijoličaste žoge, ki ga prikazuje predstavitev, je podobno gibanju izstrelka (položaj je podan v metrih, čas pa v sekundah). Moder in rdeč krog predstavljata  x  in y  komponento gibanja žoge. Slike senc se rišejo na zaslon vsako sekundo. Da bi razumeli gibanje izstrelka, morate najprej razumeti gibanje žoge ločeno v x in ločeno v y smeri (vsako gibanje v ravnini ali v prostoru lahko razstavimo v dve ali več komponent v smeri koordinatnih osi). Ponovni zagon.

Preučimo najprej x smer. X koordinata izstrelka (vijoličaste žoge) je v vsakem trenutku identična x koordinati modrega telesa. Kaj opaziš v zvezi s presledki med slikami modrih krogov? Gotovo si opazil, da so razdalje med zaporednimi slikami krogov enake - konstantne. Kaj ti to pove o pospešku izstrelka v x smeri? To ti pove, da se modro telo giblje v tej smeri s konstantno hitrostjo. To ugotovitev prikazuje tudi levi graf.

Sedaj preučimo y smer. Y koordinata izstrelka (vijoličaste žoge) je v vsakem trenutku identična y koordinati rdečega telesa. Kaj opaziš v zvezi z razdaljami med zaporednimi slikami rdečega telesa? Razdalje med zaporednimi slikami rdečega telesa se zmanjšujejo v obdobju dviganja rdečega telesa. Razdalje med zaporednimi slikami rdečega telesa se povečujejo, ko telo pada. To pomeni, da ima telo navzdol usmerjen pospešek. Z opazovanjem desnega grafa ugotovimo tudi to, da je y pospešek konstanten.

Posebno pomembno za razumevanje gibanja izstrelka je razumevanje dogajanja v najvišji točki izstrelka. Kakšna je hitrost izstrelka v najvišji točki? To je zvito vprašanje. Vemo, da je y hitrost enaka 0. Ali to pomeni, da je hitrost izstrelka enaka 0? Upoštevati moraš, da ima hitrost dve komponenti, vx in vy. V najvišji točki hitrost vx  ni 0. Iz tega sledi, da hitrost izstrelka v najvišji točki ni 0. Klikni tukaj, če si želiš ogledati vektorja hitrosti in pospeška.