Polarizirano elektromagnetno valovanje

Svetloba vključuje potujoče valovanje spremenljivega električnega in magnetnega polja. Opazuj komponente električnega polja pri elektromagnetnem valovanju.


Svetloba vključuje potujoče valovanje spremenljivega električnega in magnetnega polja.  Klikni na povezavo linearno valovanje in opazuj primer komponente električnega polja pri elektromagnetnem valovanju.  Pogled na sliko lahko vrtiš okrog osi z z vlečenjem z miško.  Z  vlečenjem miške  navzdol ali navzgor lahko vrtiš tudi pogled na ravnino xy.  Valovanje je pri tej animaciji polarizirano v smeri x, kar pomeni, da v tej smeri niha jakost električnega polja.

Nekatere snovi, takoimenovani polarizatorji, dovoljujejo le prehod svetlobe z njenim električnim poljem v določeni smeri.  Primer linearnega valovanja s polarizatorjem vidimo po kliku na linearno valovanje s polarizatorjem.  V tem primeru od svetlobe, ki je polarizirana v ravnini xy, prehaja skozi polarizator le komponenta z električnim poljem v x smeri.

Povezava Krožno valovanje kaže primer krožno polariziranega valovanja,  Krožno valovanje s polarizatorjem pa kaže učinek polarizatorja s prepustno smerjo v smeri x osi na krožno valovanje.  Raziskava 39.1 obravnava krožno polarizirano svetlobo bolj podrobno,  Raziskava 39.2 pa obravnava polarizatorje.