Dielektrična zrcala

Tipično dielektrično zrcalo uporablja "izmenične" lomne količnike, ki mu povečajo odbojnost na več kot 98%. Dodajaj plasti. Kaj se zgodi z intenzivnostjo odposlane in odbite svetlobe?

Theta
Lambda

E(N/C) Eref(N/C) Etrans(N/C) Val.dolžina(x10-8m)
       

Za aplikacije, kjer potrebujemo zrcala z zelo visoko odbojnostjo (na primer za laserska zrcala), naredimo zrcala iz več dielektričnih plasti.  Tipično zrcalo uporablja "izmenične" lomne količnike, ki mu povečajo odbojnost na več kot 98%.  V naslednjem primeru sestavlja zrcalo več izmeničnih  plasti filma cinkovega sulfida (n = 2.3) in magnezijevega fluorida (n = 1.35).  Tabela kaže električno polje.  Intenzivnost valov je n*E*E, kar je sorazmerno kvadratu električnega polja (in energiji valov).

V začetnem stanju prihaja svetloba le v prazen prostor.  Podatkovna tabela kaže, da se vpadna svetloba  (predstavljena z  E), vsa prepusti (Eprep = E) in se je nič ne odbije nič (Eodb = 0).  To je samoumevmo, saj ni ničesar, od česar naj bi se odbijala.  S klikom na "Dodaj film." dodamo plast filma. Tako dodamo plast cinkovega sulfida in plast magnezijevega fluorida.  Kaj se zgodi z intenzivnostjo odposlane in odbite svetlobe? 

Dodajmo več plasti. Opazimo, da se z več dodanimi plastmi več svetlobe odbije in manj prepusti. Z dodajanjem "izmeničnih" plasti skrbno izbranih snovi smo naredili zrcalo!