Fotoaparat

Animacijo lahko uporabimo za prikaz osnovnega delovanja fotoaparata. S klikom na ustrezne povezave lahko dodajamo različne leče in svetlobne vire.

Dodaj/odstrani:

Dodaj/odstrani:

Animacijo lahko uporabimo za prikaz osnovnega delovanja fotoaparata (položaj je podan v poljubnih enotah, koti so v stopinjah).  S klikom na ustrezne povezave lahko dodajamo različne leče in svetlobne vire.

Vzemi normalno lečo in bližnji vir.  Fotoaparat  "fokusiramo" s premikanjem leče oziroma s spreminjanjem njene oddaljenosti od filma tako, da žarki iz  vira svetlobe konvergirajo na filmu.  Slika na filmu bi bila pri taki razdalji med lečo in filmom izostrena.  Sedaj dodaj  predmet.  Opazimo lahko, da nastane slika točno na filmu tedaj, ko smo sliko izostrili (fokusirali).

Ta predstavitev modelira fotoaparat z eno lečo.  Običajno pa ima fotoaparat več leč, ki skupaj delujejo kot celota.  Večkratne leče potrebujemo za popravek aberacije. Tako na primer je lom svetlobe z lečami odvisen od barve svetlobe.  Ta lastnost povzroči kromatično aberacijo (različne barvne komponente svetlobe, ki izvira iz predmeta, se izostrijo na različnih razdaljah od sistema leč), kar lahko popravimo z uporabo skrbno izbranih leč.