Ravna zrcala

Animacija kaže dve ravni zrcali, ki sta med seboj postavljeni pod kotom, ki ga lahko spreminjamo s klikom in vlečenjem zelene pike, velikost predmeta spreminjamo z vlečenjem rdeče pike. Sive pike pripadajo slikam.

Animacija kaže dve ravni zrcali, ki sta med seboj postavljeni pod kotom, ki ga lahko spreminjamo s klikom in vlečenjem zelene pike, velikost predmeta spreminjamo z vlečenjem rdeče pike.  Sive pike pripadajo slikam.  S klikom na zaslon sprožimo risanje nekaterih žarkov, ki izhajajo izpredmeta. Kot je podan v stopinjah.

Rumeni žarki kažejo pravo pot svetlobnih žarkov, sivi "žarki" pa kažejo, od kod navidezno prihajajo odbiti žarki. Ko gledamo na predmete privzamemo, da svetloba potuje v ravnih črtah (tako naši možgani interpretirajo to, kar prihaja v naše oči).  Ko gledamo v ogledalo,  vidimo slike za zrcalom, saj se nam zdi, kot da žarki prihajajo iz točke za zrcalom.  Ker svetlobni žarki v resnici ne gredo skozi zrcalo, je taka slika v resnici navidezna.  Poskusi nastaviti kot med zrcaloma tako, da dobimo več kot dve sliki.  Zakaj dobimo večkratne slike?  S klikom sproži prikaz žarkov in razpoznaj slike, ki so nastale zaradi odboja tistih svetlobnih žarkov, ki se odbijejo več kot  enkrat.  Ugotovi točke, kjer se sekajo večkratno odbiti žarki. Če bi stali v taki točki, bi videli večkratne slike. Sledi posameznim žarkom do navidezne slike. Opomba: prikazanih je le nekaj žarkov. Zakaj dobimo več slik, čezmanjšamo kot med zrcaloma?