Izviri elektromagnetnih valov

Animacija ponazarja silnice elektromagnetnega polja, ki ga povzroča pozitivni naboj. V začetku delec nmiruje. Z drsnikom lahko nastavimo hitrost gibanja delca.

Maks hitrost delca glede na c

Animacija ponazarja silnice elektromagnetnega polja, ki ga povzroča pozitivni naboj. V začetku se delec ne giblje.  Z drsnikom lahko nastavimo hitrost gibanja delca. Ko izberemo način translacija, lahko z drsnikom nastavimo trenutno hitrost.  Ko izberemo način oscilacija, lahko z drsnikom nastavimo maksimalno hitrost.

Kako nastane spreminjajoče se polje elektromagnetnega valovanja?  Elektromagnetni valovi, kot so infrardeča svetloba, vidna svetloba in radijski valovi, nastanejo s pospeševanjem naboja. Jakost električnega polja je odvisna od pospeška naboja.

Zaženi animacijo translacija in premakni drsnik hitrosti.  Opazuj, kako ob spremembi hitrosti naboja nastajajo in se oddaljujejo motnje v silnicah električnega polja.  Ker sprememba električnega polja povzroči spremembo magnetnega polja, prav tako pa sprememba magnetnega polja povzroči spremembo električnega polja, nastane potujoči elektromagnetni val. Premakni drsnik v načinu translacija in opazuj, kako sunkovite spremembe hitrosti povzročajo zelo kompleksne vzorce valovanja. 

Zaženi animacijo v načinu oscilacija in opazuj nastanek sinusnih elektromagnetnih valov.

Morda se sprašuješ, od kje izhaja energija, ki gre v elektromagnetno valovanje.  Ali se energija ustvarja iz nič?  Odovor je seveda ne.  Naboj ne bo nihal sam po sebi, gnati ga mora neka sila.  Tako je lahko naboj na primer delec v izmeničnem toku, ki niha hkrati s spreminjanjem (nihanjem) napetosti v izviru.  Čeprav je del energije izsevan iz naboja, prehaja ostala energija v naboj, s čimer se nihanje nadaljuje.