Impedanca in resonanca, RLC tokokroga

Iz grafikona je razvidno dogajanje s spreminjanjem impedance kot funkcija frekvence pri različnih vrednostih. Kako sprememba upornosti vpliva na resonančno frekvenco?

R

L

C

Impedanca v tokokrogu predstavlja količnik med napetostjo in tokom, U = I Z, kjer je Z impedanca. V čisto ohmskih tokokrogih velja Z = R in takrat sta napetost in tok v fazi. Če imamo v tokokrog vključeno tudi kapacitivnost in induktivnost, je razmerje med napetostjo in tokom bolj kompleksno. Pri impedanci govorimo o takoimenovanem faznem zamiku med napetostjo in tokom. V serijskem RLC tokokrogu je impedanca podana z naslednjim izrazom:

Z = (R2 + (ωL - 1/ωC)2)1/2.

Opomba: impedanca bo najmanjša v primeru, ko je ωL = 1/ωC. Kako majhna impedanca  vpliva na tok in napetost? Frekvenca, pri kateri je impedanca enaka le ohmski upornosti, se imenuje resonančna frekvenca. Iz grafikona je razvidno dogajanje s spreminjanjem impedance kot funkcija frekvence pri različnih vrednostih. Poskušajmo odgovoriti na nekatera vprašanja, ki se nam pri tem zastavljajo. Kako sprememba upornosti vpliva na resonančno frekvenco? Kaj pa, če narašča kapacitivnost C? Kako je z naraščanjem induktivnosti L? Kaj lahko povemo o primeru, ko sta kapacitivnost in induktivnost enaki? Kako je s spreminjanjem posameznih vrednosti? V resonanci velja, da je moč največja takrat, ko je impedanca popolnoma enaka ohmski, zato velja naslednja enačba Z = R (ωL = 1/ωC). Ponovni zagon.