Kazalčni diagram napetosti in tokov

Diagram kaže časovni potek napetosti na izviru (rdeče), na uporu (modro) in na kondenzatorju (zeleno). Potek toka je podan s črno barvo.

Frekvenca

Imamo idealne komponente. Spodnji diagram kaže časovni potek napetosti na izviru (rdeče), na uporu (modro) in na kondenzatorju (zeleno). Potek toka je podan s črno (napetost je podana v voltih, tok v miliamperih, čas v sekundah).

Ko delamo z izmeničnim tokom, ne moremo kar preprosto uporabljati izraza U = I R, ker moramo upoštevati fazni zamik med napetostmi in tokovi. Če gledamo  samo napetosti, opazimo, da so napetosti na izviru napajanja, na uporu in na kondenzatorju fazno zamaknjene. Eden izmed načinov upoštevanja faznega zamika je uporaba kazalčnih diagramov, kakršnega vidimo desno zgoraj. Napetost na vsaki komponenti je predstavljena z vektorjem, ki se vrti z dano frekvenco, v našem primeru s frekvenco izvira izmeničnega toka. Kot med vektorji predstavlja fazni zamik med napetostmi, dolžina vektorjev pa pove najvišjo napetost na posameznem elementu vezja. Predstavitev 31.7 in raziskavi 31.5 ter 31.6 dodatno razvijajo to zamisel. S takim kazalčnim diagramom lahko opišemo tudi tok. 

Poglejmo primer napetost in tok in opazimo, da sta fazno zamaknjena tok in napetost na samem izviru. Zato moramo v Ohmovem zakonu izraz U = I R zamenjati z izrazom U = I Z, pri čemer je Z impedanca (upornost), ki vključuje frekvenčni odziv in časovni odmik, povezan z različnimi komponentami vezja.