RC vezje

V animaciji lahko odpiraš ali zapiraš stikala in opazuješ, kaj se dogaja z žarnico. Ponovni zagon.

Ko se animacija začne, je kondenzator nabit. Klikni na gumb "predvajaj" in nato preklapljaj stikala. Opazuj, kaj se dogaja z žarnico. Ko žarnica ugasne, preklopi stikalo! Kaj se zgodi? Opaziti bi moral, da žarnica najprej zasveti, nato pa sčasoma ugasne (čeprav imamo v vezju baterijo). Opaziš še lahko, da je žarnica najbolj svetla takoj po preklopu stikal. To pomeni, da je takrat tok največji. Ko pa žarnica popolnoma ugasne, je tok enak nič. V skladu s temi opazovanji povej, kakšen je po preklopu stikal časovni potek napetosti na žarnici?

V diagramu časovnega poteka napetosti so prikazane napetost na žarnici (zeleno), napetost na kondenzatorju (rdeče) in skupna napetost na obeh (modro). Kako je videti diagram tedaj, ko se kondenzator naelektruje (kondenzator in upor, ki ga predstavlja žarnica sta takrat zaporedno vezana na baterijo)? Opomba: napetost na žarnici in napetost na kondenzatorju sta enaka celotni napetosti, tok pa teče (in zato žarnica sveti), dokler se napetost na kondenzatorju ne izenači z napetostjo baterije. Kako izgleda diagram, ko se kondenzator prazni (baterija ni povezana v vezju s kondenzatorjem in uporom)? Opomba: takrat sta napetosti na kondenzatorju in uporu enaki, vendar nasprotnega predznaka, tako je njuna vsota enaka nič. Negativna napetost na žarnici pomeni, da tok med praznjenjem kondenzatorja teče v nasprotni smeri. Tako teče tok med polnjenjem kondenzatorja od baterije skozi upor (žarnico) in na kondenzatorju se nabira naboj. Ko se kondenzator prazni, teče tok iz kondenzatorja skozi upor, dokler ne bosta plošči kondenzatorja povsem brez naboja.