Baterije in stikala


Žarnica A (V) Žarnica B (V)
a11 a12

Pri tej predstavitvi lahko odpiramo in zapiramo stikala in opazujemo, kaj se zgodi z dvema enakima žarnicama. Vezje daje napetost žarnicam in njihovo žarenje pove, da skoznje teče  tok (napetost je podana v voltih). Vse baterije so identične. Ponovni zagon.

Vedi, da stikali S1 in S2 ne moreta biti istočasno vklopljeni ali izklopljeni. Kaj bi se zgodilo, če bi bili obe stikali (S1 in S2) istočasno izklopljeni ali vklopljeni? (Katera situacija je "slabša" za baterijo B1 in zakaj?) Če sta stikali S1 in S2 izklopljeni, tok ne teče,  pri obeh vklopljenih stikalih (S1 in S2) pride do kratkega stika. Tedaj ni upornosti v krogu med poli baterije, zato se ta hitro prazni.

Kaj se zgodi z žarnicama, če hkrati preklapljamo stikali S1 in S2 (eno stikalo vklopljeno drugo izklopljeno)? Zakaj? Kakšna je razlika med tokokrogi, ki jih tako dobimo? Opazuj,  kaj se zgodi, ko dodaš v tokokrog še eno baterijo.

Kaj se zgodi, če je stikalo S1 vklopljeno in S2 izklopljeno ter sedaj vklopimo stikalo S3? Kakšna je napetost na vsaki posamezni žarnici? Zakaj se spreminja? Dodal si baterijo v tokokrog, vendar se ni nič spremenilo! Zakaj? Kaj se zgodi, če vklopiš stikalo S1 in izklopiš S2? Zakaj?

Opazuj, kaj se zgodi z napetostjo na žarnici B? Ko je S1 vklopljeno in S2 izklopljeno ter S3 izklopjeno, je napetost na žarnici 9 V. Ne glede na to, kaj se dogaja s stikali S1, S2 in S3, je na ľarnici B vedno napetost. Ko veľeš baterije vzporedno, ne seštevaš skupne napetosti. V resnici moraš biti zelo pozoren pri vzporedni vezavi baterij, ker lahko povzročiš zelo velik tok. Zato moraš paziti pri uporabi povezovalnih kablov, ki imajo zelo majhno notranjo upornost. Nepazljivost lahko hitro povzroči močan tok v smeri tokovno "slabše" - bolj prazne baterije. Na ta način lahko na hitro obudimo prazno baterijo.

Odkljukaj , če želiš videti animacijo toka, ki teče po žicah!