Stikala, napetosti, zaključeni tokokrogi

Voltmeter1 (V) Voltmeter2 (V)
a11 a12

Predstavitev dovoljuje, da nadziramo napetost v tokokrogu z uporabo stikal (napetost je dana v voltih). Ponovni zagon.

Z odpiranjem ali zapiranjem stikal lahko izklapljamo ali vklapljamo posamezne žarnice. (Kakšna je podobnost s predstavitvijo 30.1?) Ko je žarnica 1 temna (stikalo S1 izklopljeno, ostala stikala vklopljena), ni sklenjenega tokokroga, zato ne gori nobena žarnica. Na žarnicah 2 in 3 je napetost 0.0 V, ter 10 V na stikalu S1. Žarnica 2 je temna (stikalo S2 izklopljeno, ostala stikala vklopljena), imamo pa sklenjen tokokrog do žarnic 1 in 3 (zato je napetost na vsaki 5 V). Enako velja za žarnico 3, ko je izklopljeno stikalo S3.

Odkljukaj , če želiš videti animacijo toka, ki teče po žicah!