Zaključeni tokokrogi

VR1(V) VR2(V) VR3(V))
a11 a12 a13

Predstavitev razlaga odpiranje in zapiranje tokokroga z uporabo treh žarnic. Žarnice so po lastnostih zelo podobne upornikom in so večkrat v tokokrogih tudi označene z enakim simbolom,  . Ponovni zagon.

Kljub enakosti žarnic se njihova svetilnost lahko spreminja. Povezava med napetostjo, tokom in svetilnostjo je razložena kasneje v tem poglavju, svetilnost žarnice je odvisna od napetosti na sami žarnici.

Pregorela žarnica povzroča odprti tokokrog v tej veji, kar je ekvivalentno zelo velikemu uporu v veji. Najprej razmisli, kaj se bo zgodilo, če pregorita ena ali dve žarnici. Odgovor si zapomni, nato klikni na odgovor in poglej, ali si pravilno sklepal. Animacija ti bo pokazala obe žarnici (delujočo in pregorelo) Napetost je dana v voltih.

Zapomni si, da "cela" žarnica sveti, če je priključena na napetost. Če pregori žarnica 1, nobena druga žarnica ne sveti. Če pregorita žarnici 2 ali 3, ostale svetijo normalno. Če pregorita tako žarnica 2 kot 3, ne sveti niti žarnica 1. Prepričaj se, da znaš razložiti ta dogajanja in tudi značilnosti napetostnih zank.

S spremimnjanjem in merjenjem napetosti na žarnici / uporniku lahko analiziraš tokokrog. Prepričaj se, da ne moreš preprosto s pogledom določiti katera žarnica je pokvarjena, ker lahko različne kombinacije povzročijo delovanje ali nedelovanje vsake posamezne žarnice.