Povprečna hitrost

Lamborghini se premika s spremenljivo hitrostjo. Kakšna je povprečna hitrost Lamborghinija?


Ko je hitrost telesa stalna, je povprečna hitrost enaka trenutni hitrosti, obe pa v času ostaneta stalni (lega je podana v centimetrih, čas pa v sekundah). To je razlog zakaj zapišemo naslednjo definicijo za povprečno hitrost,

vpovprečna = Δx / Δt .

Enačbo uporabimo za opis gibanja pri konstantni hitrosti. Enačbo lahko zapišemo tudi kot x = x0 + v (t - t0). Toda kaj se zgodi, ko se objekt ne giblje s konstantno hitrostjo?

Dokler ne bomo spoznali, zakaj se stvari gibljejo (Newtonovi zakoni), lahko za opis gibanja telesa še vedno uporabljamo koncept povprečne hitrosti. Animacija prikazuje igračo Lamborghini, ki se premika s spremenljivo hitrostjo.

Kakšna je povprečna hitrost Lamborghinija, vpovprečna, v časovnem intervalu med t = 5.0 s in t = 10 s? Je ta še vedno enaka odmiku ulomljenim s časovnim intervalom? Toda kako lahko to vidimo na grafu?

Pritisni gumb "prikaži interval in prirastek" in gumb "prikaži naklon". Med tem časovnim intervalom (med 5. in 10. sekundo) predstavlja povečanje odmik, interval pa je časovni interval. Telo se bo iz začetne točke [x(5.0 s), 5.0 s] premaknilo v točko [x(10 s), 10 s], če se bo gibalo s konstantno hitrostjo, ki jo predstavlja naklon premice med točkama. Zapis [x(5.0 s), 5.0 s] opisuje točko na grafu v času t = 5.0 s.