Sile med žicami

Tok(A) -3

Po žici v sredini animacijskega polja teče konstanten tok. Z drsnikom lahko spreminjamo tok v modri žici (položaj je v metrih, jakost toka v amperih, magnetna poljska gostota v teslih). Animacija ponazarja vektorje magnetnega polja (z dvoklikom dobimo magnetno silnico skozi dano točko).

Nastavi vrednost toka skozi modro žico na nič. V kakšno smer kaže magnetno polje v točki, skozi katero poteka modra žica? Ko poženemo tok skozi modro žico, bo ta tekel bodisi v smeri iz ekrana (pozitivna smer) ali v ekran (negativna smer). V kakšno smer bo delovala sila na potujoče naboje (tok po žici), če teče skozi modro žico pozitiven tok? To je Lorentzova sila na nosilce naboja, zato potrebujemo pravilo desne roke, ki smo ga spoznali v prejšnjem poglavju. Z drsnikom spremenimo smer toka skozi modro žico v pozitivno. Prikazana puščica ponazarja silo na žico. Po pravilu desne roke velja  za smer sile e v x B. Pozitivni naboji potujejo iz zaslona in smer magnetnega polja je v ravnini zaslona in pravokotna na črto, ki predstavlja daljico med obema vodnikoma. S pravilom desne roke dobimo za smer sile proti smer proti rdeči žici.

Prestavimo modro žico v nov položaj. Sila sedaj kaže drugam, vendar še vedno proti drugi žici. Kaj se zgodi, če jakost toka povečamo? Sila se poveča. Kaj se zgodi, če spremenimo  tok v negativno vrednost? Smer toka se bo spremenila, prav tako pa tudi smer sile v skladu s pravilom desne roke. Vodnika se bosta odbijala, namesto da bi se privlačila.

Zakaj kaže vektor sile iz rdeče žice? Tudi ta žica čuti magnetno polje zaradi toka skozi modro žico. Sila na rdečo žico je enake velikosti, vendar nasprotno usmerjena kot sila na modro žico, kar je spet v skladu s pravilom desne roke. To bi zlahka napovedali tudi z upoštevanjem tretjega Newtonovega zakona.