Magneti in magnetne igle

Predstavitev ti omogoča raziskovanje magnetnega polja okoli paličastega magneta. Po privzeti vrednosti se bo stran naložila z magnetom v sredini animacije. Uporabi kompas za preiskavo magnetnega polja okoli paličastega magneta tako, da ga pomikaš okoli magneta. Kompas je majhen trajen magnet in njegova puščica je na njegovem severnem magnetnem polu. Naredi diagram, ki kaže smer magnetne igle v različnih točkah prostora. Vključi dovolj točk, da boš lahko razbral vzorec.

Zdaj, ko si narisal diagram, vključi vektorje magnetnega polja, da vidiš, kako je predstavljeno to magnetno polje. Ali je tvoj diagram podoben tistemu v animaciji? Moral bi biti. Vektorji magnetnega polja so kot majhne magnetne igle, postavljene na različna mesta v prostoru. Barva puščice vektorja magnetnega polja predstavlja velikost polja v točki, smer puščice kaže smer polja. Vektor magnetnega polja je ohlapen naziv za magnetno poljsko gostoto B, velja za vse predstavitve, raziskave in naloge v tem poglavju.

Prav tako lahko dvoklikneš na poljubno točko v animaciji in izrisala se bo silnica magnetnega polja v tej točki. Tako dobimo še eno predstavo magnetnega polja. Dvoklikni na dovolj točk, da dobiš dobro predstavo slike silnic, ki potekajo okoli magneta. Kakšna je razlika med vektorji in silnicami magnetnega polja? Preveri, če so vektorji in tudi magnetna igla v vsaki točki tangentni na silnice. Silnice so povsod enake barve, vektorji pa so vzdolž silnic različno obarvani. Kako torej predstavimo velikost magnetnega polja s silnicami? Gostota silnic (število silnic na površino) je večja, kjer je polje močnejše.

Očisti zaslon. Postavi dva magneta enega poleg drugega, tako da se severni pol enega stika z južnim polom drugega magneta:

  

Prikaži vektorje magnetnega polja oziroma dvoklikni za prikaz silnic. Primerjaj magnetno polje dveh magnetov z magnetnim poljem enega samega magneta. Kako bi se na podlagi opaženega obnašal magnet, prelomljen na pol? Vektorji in silnice magnetnega polja zgornje postavitve izgledajo natanko tako kot vektorji in silnice enega velikega magneta. Če bi paličasti magnet prelomil na pol, bi dobil dva paličasta magneta, vsakega s svojim severnim in južnim polom. Do tega pride, ker v klasičnem magnetizmu ne poznamo enopolnih magnetov (ni monopolov). Pri elektriki pa monopole imamo in jih imenujemo električni naboji.

Sklepaj, kakšno bi bilo magnetno polje, če položiš sever-jug magnet natančno nad jug-sever magnet. Poizkusi!