Kondenzator, povezan z baterijo

Vektorji električnega polja: prikaži  skrij

ekvipotencialne krivulje: prikaži  skrij

napetost med ploščama, ΔV = V

Animacija predstavlja kondenzator z dvema vzporednima ploščama. Baterije ne vidimo. Rdeči in modri krogci na ploščah predstavljajo naboj na ploščah (položaj je podan v metrih, jakost električnega polja v N/As, električni potencial v voltih). Plošči sta povezani z baterijo, ki vzdržuje konstantno napetost med ploščama. Ponovni zagon.

Kako sta lahko količina nakopičenega naboja in velikost električnega polja med ploščama odvisni od razdalje med ploščama? Povej svojo napoved in jo preveri s premikanjem spodnje (rdeče) plošče bližje ali bolj vstran od zgornje plošče (spodnjo ploščo moramo prijeti v sredini).

Baterija vzdržuje potencialno razliko med ploščama. Če ignoriramo posebnosti električnega polja na robovih plošč kondenzatorja, je med ploščama električno polje homogeno (to vemo iz Gaussovega zakona). Potencialna razlika med ploščama je  povezana z električnim poljem z izrazom ΔV = -Ed, pri čemer je d  razdalja med ploščama. Zaradi te odvisnosti velja, da je pri večji oddaljenosti plošč ob enaki napetosti (oziroma potencialni razliki) električno polje med ploščama manjše.

Kako sta lahko količina nakopičenega naboja in velikost električnega polja odvisna od napetosti med ploščama? Podaj svojo napoved in jo preveri s spreminjanjem napetosti. Kot smo prej ugotovili, je pri večji napetosti pri enaki oddaljenosti med ploščama električno polje močnejše in s tem tudi večje kopičenje nabojev na ploščah.