Električni potencial in naelektreni krogli

naboj =  C      

Animacija kaže ekvipotencialne krivulje okrog dveh naelektrenih krogel. Z vpisom nove vrednosti lahko spreminjamo naboj krogle A. S klikom in premikanjem miške po zaslonu lahko izbiramo velikost jakosti električnega polja in električnega potenciala (položaj je podan v metrih, električni potencial v voltih, jakost električnega polja v N/As). Električni potencial ima vrednost nič v neskončnosti (zelo daleč od obeh naelektrenih predmetov).

Spremeni velikost naboja krogle A tako, da bosta naboja enaka. Kje (na zaslonu) je jakost električnega polja enaka nič? Kje je električni potencial enak nič? Kaj se zgodi, če sta oba naboja enaka oziroma nasprotnega predznaka? Kje je v tem primeru jakost električnega polja enaka nič? Kje je električni potencial enak nič?

Kaj se zgodi z ekvipotencialnimi krivuljami, če postane A bolj pozitiven? Kaj se zgodi, z ekvipotencialnimi krivuljami, če postane A bolj negativen?

Električni potencial zaradi enega točkastega naboja je sorazmeren količniku naboja in razdalje do naboja (V = k e/r). &#Č;e je naboj A enak naboju B (po velikosti in po predznaku), kam naj bi postavili tretji negativni in enako veliki naboj, da bi bil potencial na sredini med A in B [v točki (0.0 m, 0.0 m)] enak nič? Dodaj naboj in ga premakni na pravo mesto ter preveri svoj odgovor. Ali je več takih mest, kamor bi lahko odložil naboj? Električni potencial zaradi obeh prvotnih nabojev, merjen v središču, je V = k(2e/r), ker je r = 1.0 m. Za ničenje tega potenciala v središču mora biti električni potencial tretjega naboja V = -k(2e/r) .  Zato moramo tretji naboj postaviti kamorkoli v razdaljo r = 0.5 m od središča.