Predstavitev vektorskih polj s silnicami električnega polja

Električno polje zaradi nabojev lahko predstavljamo s poljskimi vektorji ali s poljskimi krivuljami.Uporabljamo več načinov predstavitev električnega polja zaradi nabojev. Način s pomočjo vektorskega polja, smo že spoznali. Je pa lahko v primeru risanja na papir zelo zahteven in težaven, če nimamo na voljo zbirke barvnih svinčnikov. Precej knjig uporablja za prikazovanje električnih polj drugačen pristop.

V primeru konfiguracije A preklapljaj med predstavitvijo polja z vektorji in s krivuljami. Kakšna je razlika med obema predstavitvama? Pri risanju s krivuljami kaže gostota krivulj, vsaj kvalitativno, jakost polja (več krivulj v področju kaže močnejše električno polje). Puščice predstavljajo smer električnega polja. Sedaj premakni naboje v  konfiguraciji A. Kako se sprememba odraža v silnicah električnega polja? Izberi točko na silnici. Preklopi na prikaz z vektorji. Kakšen je videti poljski vektor v tej točki? Opazimo, da je v vsaki točki vektorsko polje usmerjeno tangentno na silnice električnega polja.

Sedaj izberi konfiguracijo B in si oglej obe predstavitvi. Ali lahko poveš, ali je skupen naboj delcev pozitiven, negativen ali enak nič? S premikanjem delcev preveri svoj odgovor (vse delce lahko prekriješ med seboj).