Naelektritev teles in elektrostatično lepljenje

Z naslednjimi animacijami lahko z naelektrenimi delci (rdeči = pozitivni, modri = negativni) modeliramo naelektreno snov. Puščice kažejo sile med delci.

Prikaz vektorjev sil

Z naslednjimi animacijami lahko z naelektrenimi delci (rdeči = pozitivni, modri = negativni) modeliramo naelektreno snov. Puščice kažejo sile med delci.

Poznamo več načinov, kako naelektrimo telesa. Znano je, kaj se zgodi, če drgnemo balon ob pulover. Zaradi drgnenja se balon negativno naelektri. Prilepil se bo na steno ali na strop, čeprav sta tako stena kot strop nenaelektrena. Kaj ga lepi na nevtralna telesa? Poglej si to s simulacijo balona. Model kaže negativno naelektren balon v bližini nevtralnega stropa. Čeprav je strop nevtralen, vsebuje naboje, le da je število negativnih in pozitivnih delcev enako. Z miško približaj balon stropu. Balon se "prilepi" na strop. Kaj se zgodi z nevtralnim stropom? Temu pojavu pravimo influenca (ko se položaj nabojev v telesu delno popači zaradi sosednjih nabojev).

Drug način naelektritve telesa je z indukcijo. Najprej si poglejmo primer, ko je desna plošča negativno naelektrena, leva pa je nevtralna (ima enako število pozitivnih in negativnih delcev). Primer kaže animacija. Z miško približajmo desno ploščo levi. Zakaj se delci razhajajo tako, kot se to dogaja v levi plošči? Naboji se gibljejo v skladu s silami, ki delujejo nanje. Privlačijo se naboji nasprotnega predznaka, tisti z istim predznakom pa se odbijajo.

Privzemimo, da omogočimo nabojem na levi plošči, da nekam odtečejo (na primer v zemljo) tako, kot kaže animacija? Kaj se dogaja? Zakaj? Nevtralni pari negativnih in pozitivnih nabojev gredo narazen zaradi bližine pozitivnega naboja. Nato negativni delci na levi plošči odtečejo v ozemljeno ploščo.

Ko je neko telo naelektreno (na primer računalniški zaslon), se nanj lepijo druga telesa. Temu pravimo "statično lepljenje.

Kaj se dogaja z nevtralnimi delci pred naelektrenim zaslonom? Postanejo polarizirani, nato jih zaslon privlači. Opazimo, da lahko naelektreni zaslon privlači tako naelektrene kot nevtralne delce. Tako razložimo, zakaj naš računalniški ali televizijski zaslon (ki sta naelektrena) tako rada nabirata prah.