Molekularni pogled na zvočno valovanje

Vidimo zvočnik, ki je izvir zvočnega valovanja, in valovne fronte, ki se širijo proti prejemniku (človeškemu ušesu). Tako si običajno predstavljamo zvočno valovanje.

Zvočno valovanje je longitudinalno valovanje. Ponovni zagon. Pri longitudinalnem valovanju poteka nihanje sredstva (v našem primeru zračnih molekul) v smeri širjenja valovanja. V načinu prikaži valovanje/skrij molekule vidimo zvočnik, ki je izvir zvočnega valovanja, in valovne fronte, ki se širijo proti prejemniku (človeškemu ušesu). Tako si običajno predstavljamo zvočno valovanje. Zvok nastaja pri izviru in se širi proti sprejemniku. Toda, kaj se v resnici dogaja v sredstvu, skozi katerega se širi zvok?

V načinu prikaži valovanje/prikaži molekule vidimo posamezne zračne molekule, ki so v bistvu sredstvo, po katerem potuje zvočno valovanje; prikazano je tudi nihanje tega sredstva. Opazujmo nihanje rdeče zračne molekule. Molekula niha nazaj in naprej okrog ravnovesnega položaja. Če bi zvočno valovanje opisovali s pomočjo posameznih molekul, bi govorili o valovanju odmika. Ugotovimo lahko, da je amplituda odmikov le v velikosti 10-6 m! Drug način opisovanja zvočnega valovanja bi bil z valovanjem tlaka, kakršno potuje proti desni. To valovanje rahlo niha okoli atmosferskega tlaka.