Resonančni pojavi na vrvi

Doslej smo obravnavali bodisi potujoče valovanje bodisi potujoči pulz. Val je neovirano potoval v neskončnost. Sedaj si bomo ogledali večkratno vzbujanje pulza na dveh vrveh. Da bo še bolj zapleteno, vzbujamo oba pulza z različno frekvenco. Poženi animacijo in si oglej rezultate (položaj je dan v metrih in čas v sekundah). Ponovni zagon.

Kako razumeš dogajanje? Najprej ugotovimo, da se pulz odbija od stene. Katera animacija ima dobro in katera slabo časovno razvrstitev?

V spodnji animaciji je časovni razpored grozen! Z dodajanjem valov ne večamo aplitude. Vse kar smo naredili, je nered.

Zgornja animacija prikazuje primer dobre časovne razvrstitve. Vsi dodani pulzi višajo odbitim valovom aplitudo.  Takemun pojavu pravimo resonanca. To je podobno kot pri nihanju. Če povzročiš nihanje s pravo frekvenco (dober časovni razpored), se bo amplituda nihanja večala. Če uporabiš enako silo toda z različno frekvenco (slab časovni razpored), se ne zgodi nič posebnega. Za večanje aplitude moramo vzbujati z isto frekvenco, kot je lastna frekvenca nihanja.