Valovne funkcije

Drsnik A
Drsnik B
Drsnik C

Potujoči val je prikazan z modro barvo pri času t  = 0 sekund (položaj je podan v  metrih). Lastnosti vala spreminjamo s pomočjo treh drsnikov.  Ponovni zagon.  V splošnem zapišemo funkcijo za val, ki potuje v desno, kot:

y(x,t) = A cos (k x - ω t + φ) = A cos ( (2π/λ) x - (2 π/f) t+ φ).

Če si ogledamo val v času t  = 0, ne moremo določiti hitrosti ali frekvence vala (kjer v  = λ  f  = ω/k) tako, da imamo:

y(x,t) = A cos (k x + φ) = A cos ((2π/λ) x + φ).

Katere parametre vala spreminjamo s posameznimi drsniki? Imamo tri drsnike in tri parametre valovne funkcije. Premakni vsakega od drsnikov in poglej, kaj se dogaja. Drsnik A določa fazni premik φ, torej premakne funkcijo levo ali desno. Drsnik B določa valovno dolžino in sorodno valovno število k  = 2π/λ. Drsnik C pa določa amplitudo A valovne funkcije. Enote so relativne.

S pomočjo drsnikov lahko določiš valovne parametre (določiš vrednost faznega premika, valovno dolžino in amplitudo) za funkcijo valovanja (prikazano z rdečo barvo).