Vrste valov

Prve tri animacije opisujejo valove povezanega niza delcev, četrta pa valovanje vzmeti (odmik je dan v metrih in čas v sekundah). Pri valovih niza delcev je položaj rdečega delca  funkcija časa. Ponovni zagon.

Animacija 1 in Animacija 2 prikazujeta valovanji (Animacija 1 ponazarja impulzni val,  Animacija 2  pa kaže nastanek potujočega sinusnega vala). Nihanje je prikazano v smeri y, smer hitrosti vala pa v smeri x. Pri nogometu ali košarki smo navijači lahko del tako imenovanega transverzalnega vala ("impulzni val" je poseben primer potujočega vala, kjer zaniha posamezni del sredstva, po katerem se širi val. Omenimo, da sicer posamezni del vzmeti niha gor in dol, toda se ne premika v smeri x. Oglejmo si rdeči del vzmeti v vsaki od animacij in njegovo nihanje v smeri y.

Animacija 3 predstavlja longitudinalni val (v smeri x). Primer takega vala je zvok. Pri longitudinalnem valu je nihanje medija (deli vzmeti) v smeri razširitve vala. Opazujmo rdeči del vzmeti v tej animaciji in hkrati opazujmo graf njegovega nihanja v smeri x. Opazimo, da se nihanje prenaša od začetka do konca in ne gor in dol. Animacija 4 predstavlja valovanje vzmeti. Ali je transverzalno ali longitudinalno valovanje? To je oboje! Lahko pojasniš, zakaj je tako?

Pri Animaciji 5 so valovi vode opisani s prikazom gibanja vodnih molekul (položaj je dan v metrih in čas v sekundah). Katero vrsto valovanja opisuje ta animacija?