Pretok idealne in viskozne tekočine

Bernoullijeva enačba opisuje ohranitev energije v sistemu z idealno tekočino, kakršnega kaže tudi animacija (položaj je podan v decimetrih, čas v s, tlak v pascalih). Ponovni zagon. Navpične cevi so odprte za zrak. Opazimo, da je nivo vode nižji na desni, kar kaže na nižji tlak. Zakaj je tlak nižji v ožji cevi? Opazimo še, da se tlak spremeni le, ko preidemo iz širše cevi na ožjo. Indikator tlaka meri relativni tlak v primerjavi z atmosferskim tlakom, ne absolutnega tlaka. Če imamo viskoznost (tekočina se bolj ali manj "lepi skupaj", kar povzroča  trenje), pa vseeno še laminarni tok, tlak vzdolž cevi upada. Poskusi. Za viskozen pretok opazimo, da pri isti prostornini na časovno enoto (Sv = prostornina/čas, kjer je S ploščina preseka cevi in je v hitrost pretoka) pada tlak bolj v tanjši cevi kot v debelejši. Zdaj opisuje pretok Poiseulle-ova enačba, Sv = πR4Δp/8ηL, pri čemer je R polmer cevi, L je dolžina cevi, Δp je razlika v tlaku inη je viskoznost tekočine.