Bernoullijeva enačba

Višina odprtine v posodi = m

Posoda z vodo ima luknjo na višini, ki jo lahko nastavljamo (položaj je podan v metrih). Opazujmo, kaj se dogaja vodi, ki izteka iz odprtine. Predpostavimo idealno tekočino. Kako bi opisal dogajanja z začetno hitrostjo vode v odvisnosti od višine luknje? Hitrost vode ob iztoku lahko določimo v skladu z Bernoullijem:

p1 + 1/2ρv12 + ρgh1 = p2 + 1/2ρv22 + ρgh2 = konstanta,

pri čemer je p tlak, ρ je gostota tekočine, v je hitrost pretoka tekočine in h je višinska razlika glede na  h  = 0 m (seveda lahko katerikoli točko izberemo za
h  = 0 m, kar je ekvivalentno temu, da katerikoli točki rečemo, da ima potencialno energijo enako nič. Ko določimo ničelno točko, moramo biti v nadaljevanju dosledni).

Vzemimo, da je točka 1 na vrhu posode, točka 2 pa tam, kjer tekočina skozi luknjo zapušča posodo. Ob tej predpostavki lahko zlahka vidimo, da velja
p1 = p2 = patm. Na vrhu posode je voda praktično mirujoča, torej je tam v1 = 0 m/s. To poenostavlja Bernoullijevo enačbo v

ρgh1 = 1/2ρv22 + ρgh2      ali      v22 = 2 g (h1 - h2) = 2gΔh,

pri čemer je  Δh višina vode nad odprtino (ne višina luknje nad tlemi).