Heliocentrični sistem v primerjavi z geocentričnim sistemom

Se Zemlja vrti okoli Sonca ali se vrti Sonce okoli Zemlje? Dolgo časa so ljudje mislili, da je Zemlja nepremična (ali kot pravi "dokaz", sicer bi ptice odneslo z vej!) in da Sonce kroži okoli Zemlje. Iz tega prepričanja izhajata tudi izraza sončni vzhod in sončni zahod. Vendar pa Sonce ne kroži okoli Zemlje, prav nasprotno. Poleg tega je gibanje planetov, kot ga vidimo iz referenčnega sestava Sonca (heliocentrični referenčni sestav), precej preprosto. Vendar pa je gibanje ostalih planetov iz gledišča vsakega posameznega planeta (geocentrični referenčni sestav Notranjega planeta in Zunanjega planeta) precej zapleteno. Geocentrični pogled je natanko to, kar vidimo na Zemlji, ko opazujemo Sonce in ostale planete Sončnega sistema.

V tej predstavitvi imamo dva planeta (zeleni krog predstavlja notranji planet, rdeči krog pa je zunanji planet), ki krožita okoli središčne zvezde (oranžni krog), kot prikazuje animacija. Poleg animacije iz referenčnega sestava zvezde (heliocentrični pogled) prikazujeta drugi dve animaciji gibanje, kot ga lahko vidimo iz vsakega od referenčnih sestavov planeta (geocentrični pogled). čas je v letih.

Pri ogledu animacij upoštevajte, da se pri animaciji Notranji planet, če je zeleni planet Zemlja, rdeči planet obnaša kot Mars, ki ga opazujemo z Zemlje. Pri animaciji Zunanji planet pa se, če je rdeči planet Zemlja, zeleni planet obnaša kot Venera, kot jo lahko opazujemo z Zemlje.