Poti izstrelkov in satelitov

Z levim miškinim gumbom klikni blizu vrha puščice ter povleci miško. S tem boš spremenil tako začetno hitrost krogle, kot tudi njeno smer.

Newton je pri svojem premišljevanju o težnosti spoznal, da je vsak izstrelek, ki bi ga izstrelili s površja Zemlje, na nek način Zemljinsatelit (pa čeprav le za kratek čas). Primer takega satelita v naši animaciji je kamen, ki ga vržemo z visoke zgradbe. Kamen leti po preprostem tiru, ki kmalu doseže Zemljo nedaleč od točke, iz katere smo kamen vrgli.

če bi kroglo izstrelili z večjo začetno hitrostjo, bi letela dlje. Nadaljnje povečevanje hitrosti bi vodilo v še večje in bolj zaokrožene eliptične poti (poti bi bile eliptične, če Zemlja ne bi bila v napoto) ter bolj oddaljene točke trčenja. Končno bi krogla pri neki določeni hitrosti izstrelitve odletela tik nad Zemljinim površjem naokoli, ne da bi kdajkoli padla na tla. Pri večji hitrosti bi trajektorija kamna imela obliko kroga.

Pri zaporedoma večjih izstrelilnih hitrostih bi se krogla gibala po vedno večji eliptični poti, dokler se ne bi gibala tako hitro, da bi odletela v odprt paraboličen ali (pri še večji izstrelilni hitrosti) v še bolj sploščen hiperboličen tir, ter se nikoli več ne bi vrnila nazaj v svojo izhodiščno točko.

Predstavitev omogoča spreminjanje izstrelilne hitrosti (a ohranja smer izstrelitve) s pomočjo miške. Z levim miškinim gumbom klikni blizu vrha puščice ter povleci miško. S tem boš spremenil tako začetno hitrost krogle, kot tudi njeno smer. S pritiskom na gumb "Predvajaj" boš izstrelil kroglo. Gumb "Začetno stanje" ti omogoča ponastavitev parametrov nazaj na njihove privzete vrednosti. Rdeče puščice predstavljajo vektor hitrosti. Kdaj bo krogla začela leteti, ne da bi udarila na tla? Kdaj bo gibanje postalo krožno gibanje?