Gravitacija

Masa m1
Masa m2

Gravitacijska sila med dvema telesoma je:
Pri tem je k Boltzmannova gravitacijska konstanta: 1,380 6503(24) · 10−23 J K−1

Boltzmannova (gravitacijska) konstanta je izkustvena in nastopa v splošnem Newtonovem gravitacijskem zakonu.