Predstavitev 8.7: Težišče in težnost


Animacija 1 Animacija 2

Prosim počakaj, da se animacija naloži.

Prva slika prikazuje dve enaki masi (položaj je podan v metrih). Težišče mas sistema je prikazano kot rdeča pika, njen položaj pa je že izračunan v m. Prenesi zeleno klado na desno. Kaj opaziš glede lokacije središča mas, ko spremeniš položaj desne klade? Ponovni zagon.

Sedaj privzemi, da imata obe kladi različni masi, kot prikazuje Animacija 2. Je težišče mas v središču sistema? Iz opazovanja položaja središča izveš, katera klada ima večjo maso. Katera?

Kako izračunamo razmerje med maso obeh klad? Kadar imamo samo dve telesi, je razmerje razdalje telesa do težišča povezano z razmerjem mas. Torej, če izmerimo razdaljo od vsake klade do težišča mas, lahko izračunamo razmerje mas. Lega težišča je podana kot Xcm = (x1m1 + x2m2)/(m1 + m2) za enodimenzionalni sistem z dvema telesoma.

V bistvu sta oba pojma (središče mas, središče težnosti-težišče) velikokrat brez težav zamenljiva. središce težnosti (težišče) je definirano kot točka v sistemu, kjer deluje težnost. Težišce  upošteva dejstvo, da sta  teža ter zaradi tega tudi pospeševanje zaradi težnosti drugačna na različnih višinah nad Zemljo. V tej predstavitvi središče mas in  težišče sovpadata. Samo v primeru zelo velikega sistema bi lahko bilo pospeševanje zaradi težnosti v različnih delih sistema različno. To bi pomenilo, da je središce težnosti (težišče) drugje kot središče mas.

 

 

Avtorja - Aaron Titus and Mario Belloni.
Prevod Sašp Zagoranski
Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 3.0.