Predstavitev 8.1: Sunek sile  odkljukaj, da nastaviš m = 2 kg oziroma      
odkljukaj za prikaz grafa F / t
 potem izberi povezavo spodaj

nastavi silo: majhen Δt nastavi silo: velik Δt

Prosim počakaj, da se animacija naloži.

Kaj mislimo s silo? Newton je menil, da je skupna sila nekaj, kaj povzroči časovno spremembno gibalne količine, ΔG/Δt ali dG/dt. C.D. Broad (Scientific Thought, 1923) je napisal, "Zdi se mi jasno, da nobeden nikoli ne misli, oz. je mislil, da je 'sila' hitrost spreminjanja gibalne količine." Torej, če se Newtonova trditev zdi nenavadna, je to zaradi tega, ker ste navajeni na posebni primer drugega Newtonovega zakona, t.j. Σ F =  maPonovni zagon.

Razmisli o sili roke, v majhnem Δt (to se zgodi avtomatično ob t = 1.0 s). Opaziš spremembo gibalne količine (položaj je podan v metrih, čas v sekundah). Puščica predstavlja spremembo gibalne količine. Na začetku je masa vozička 1.0 kg. Spremeni maso na 2.0 kg. Je sprememba gibalne količine drugačna? Ne! Spremeni se pa končna hitrost, ki znaša polovico hitrosti, kot je bila v primeru mase 1.0 kg. Enaka sila ima za rezultat enako spremembo gibalne količine v istem časovnem intervalu.

To lahko predstavimo tudi drugače (območje pod grafom sila (čas)). Označi označitveno polje za prikaz tega grafa. To območje se imenuje sunek sile, kar je le drugo ime za ΔG.  Kaj lahko poveš o sunku sile, ki ga prejme voziček, neodvisno od njegove mase? Odkljukaj drugo polje in boš izvedel.

Razmisli o animaciji, kjer je sila roke nanešena čez velik Δt  (to se zgodi avtomatsko ob t = 1.0 s).  Razlika med animacijama je ta, da za velik Δt sila deluje dalj časa in zaradi tega povzroči večjo spremembo gibalne količine.    Puščica spet prikazuje spremembo gibalne količine, ki je večja od primera, kjer je Δt majhen.

 

 

Prevod Sašo Zagoranski, Programiranje Saša Divjak
Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 3.0.