Vsota vektorjev

Rdeči vektor predstavlja vsoto vseh modrih vektorjev. Modre vektorje lahko spreminjaš, dodajaš nove ali jih brišeš.


Vektorje seštevamo z risanjem tako, da jih nanizamo v verigo. Posamezne vektorje vzporedno premaknemo tako, da bo začetna točka naslednjega vektorja sovpadala s končno točko prejšnjega vektorja. Vsota vektorjev je vektor, ki poteka od začetne točke prvega do končne točke zadnjega vektorja.

Animacija že kaže dnekaj vektorjev in njihovo vsoto. Eden od njih se stika s konico predhodnega, se torej seštevajo. Odkljukaš lahko prikaz rezultante (vsote vseh modrih vektorjev). Lahko dodajaš nove vektorje. Z miško lahko izbiraš med prikazanimi vektorji in jih premikaš. Izbrani vektor pozeleni. Z vlečenjem njegove konice lahko spreminjaš velikost in smer izbranega vektorja. Izbrani vektor lahko tudi zbrišeš.

Ko spremeniš modre vektorje, lahko s premikom rdečega vektorja vsote preveriš, če si modre vektorje prav verižil.

Za vektor vsote so tudi prikazane vrednosti njegove absolutne velikosti in smeri ter vrednosti obeh komponent. Odkljukaš lahko tudi prikaz komponent vseh vektorjev.