Premo enakomerno gibanje v ravnini

Simulacija kaže let helikopterja. Ko prikažeš vektor hitrosti, lahko z miško povlečeš vrh rdeče puščice in tako spreminjaš hitrost helikopterja. Če ti helikopter uide iz ekrana, se simulacija ustavi.

čas[s] x[m] y[m] vx[m/s] vy[m/s] v[m/s]

V koordinatni mreži lahko med dvema poljubnima časovnima trenutkoma (recimo t1 in t2)določimo položaj helikopterja v smereh x oziroma y. Iz razlike x2-x1 lahko izračunamo hitrost helikopterja v smeri x. Enako izračunamo hitrost v smeri y:

vx = (x2 - x1) / (t2 - t1)
vy = (y2 - y1) / (t2 - t1)

Tabela kaže položaj x in y v posameznem časovnem trenutku in hitrost v obeh smereh v tem trenutku.

Modra puščica predstavlja komponento hitrosti v smeri x. Zelena puščica predstavlja komponento hitrosti v smeri y. Rdeča puščica predstavlja v vektorski obliki skupno hitrost helikopterja, ki je dejansko seštevek obeh komponent hitrosti.

Nariši diagram položaja x v časovni odvisnosti.
Nariši diagram položaja y v časovni odvisnosti.
Kakšna je hitrost v smeri x v vsakem trenutku?
Kako je s hitrostjo v smeri Y? In kakšna je hitrost helikopterja v vsakem trenutku?