Električni upor in Ohmov zakon

Na napetostni vir imamo povezan drsni upor, katerega upornost lahko spreminjamo z drsnikom. Kaj se dogaja s tokom?R [Ω]
Napetost [V] Tok [A]
a11 a12

Električni upor (oznaka R) je lastnost telesa, da se upira električnemu toku. Pri isti napetosti skozi različne porabnike teče različen tok, kar pomeni, da imajo različni porabniki različen upor. V animaciji lahko izberemo eno od dveh napetosti.

Električni tok in napetost sta premo sorazmerni količini. Električni upor (R) igra pri tem vlogo kvocienta. Tudi to upornost lahko spreminjamo z drsnikom. Velja Ohmov zakon, ki pravi: