Uklon na eni reži

V animaciji z majhno režo vidimo pet točkastih izvirov, ki sevajo svetlobo skozi režo, ter interferenčni vzorec iz teh izvirov (uklon je posledica interference valov).

Simulacija računa sedem sličic, naprej pa teče zvezno.  Pri velikem številu virov ali zelo majhnih valovnih dolžinah postane računanje počasno, zato počakaj na izračun sedmih sličic.

Za modeliranje uklona na eni reži lahko pomislimo na svetlobo, ki vstopa v režo, in na točkaste izvire za izstopajočo svetlobo (to je v bistvu Huygenovo načelo, glej Predstavitev 34.3).  Svetloba iz teh točkastih izvirov v reži medsebojno prepleta, uklon je posledica te interference.  Ponovni zagon

V  animaciji z  majhno režo vidimo pet točkastih izvirov, ki sevajo svetlobo skozi režo, ter interferenčni vzorec iz teh izvirov (uklon je posledica interference valov).  Opazimo "razpršitev" valov, ki izhajajo iz reže. širina območja svetlobe (valov), ki zapušča režo, je širša od same reže. Kaže, kot da se svetloba  "upogiba" okrog roba.  Brez uklona bi imel curek svetlobe, ki izhaja iz reže, enako širino, kot jo ima reža. 

  • Poglejmo sedaj svetlobo, ki prehaja skozi malo širšo režo.   V čem je razlika med pojavoma pri majhni in večji reži, skozi kateri prehaja svetloba? 

  • Če spremenimo valovno dolžino izvira, se tudi vzorec uklona spremeni.  Poglejmo primer z izvirom z  daljšo valovno dolžino (kar ponazori rdeča barva).  Nato poglejmo še primer s krajšo valovno dolžino (kar ponazi modra barva).  Kako vpliva daljša valovna dolžina na širino pasu ojačitve svetlobe, ki zapušča režo?  Ko valovi prehajajo skozi režo, velikost reže in valovna dolžina določata, kako se bodo valovi "upognili" okrog reže.

Podobno kot učinkujeta valovna dolžina in širina reže na uklon pomislimo na vrata v sobo. Če je valovna dolžina mnogo manjša od režet (podobno svetlobi, ki gre skozi vrata), ni izrazitega uklona (vidimo gladek rob okvira vrat).  Če pa je valovna dolžina precej večja od širine reže (kot je to pri zvočnih valovih, ki gredo skozi odprta vrata), je uklon zelo opazen, zvok se širi oziroma sliši po sosednji sobi. Vendar se po sosednji sobi tudi odbija od sten, zato težko ločimo pojav uklona od pojava odboja. Če bi imela svetloba valovno širino vrat, bi videli okvir vrat le zamegljeno.