Ohmov zakon

Spreminjaj napetost v voltih na posameznih linearnih elementih ter spremljaj odvisnost toka na uporniku. To primerjaj to z nelinearnim odzivom diode in žarnice


Napetost vira [V]

Odkljukaj za prikaz animacije toka, ki teče po žicah!

Opomba: V elektrotehniki uporabljamo pri risanju uporabljenih elementov simbole. Nekaj teh simbolov kaže spodnja slika:

Ohmov zakon ni kot ostali zakoni fizike (npr. Newtonovi zakoni, zakon o ohranitvi energije, itd.) Zakon razlaga linearno zvezo med tokom in napetostjo, ki teče skozi posamezne elemente, imenovane uporniki. Obstajajo seveda tudi drugi elementi, ki ne sledijo Ohmovemu zakonu.
Spreminjaj napetost v voltih na posameznih linearnih elementih ter spremljaj odvisnost toka na uporniku. To primerjaj to z nelinearnim odzivom diode in žarnice (napetost je dana v voltih in tok v amperih).