Kaj je električno polje?


  Ex = N/C         Ey = N/C

Ko vpišemo vrednosti za x in y komponento polja, nariše animacija vektorsko polje. Poskusiti moramo z več različnimi vrednostmi, da dobimo občutek, kaj pomeni določeno vektorsko polje.

Začnimo najprej s tvorbo preprostega enakomernega vektorskega polja z vpisom 5.0 N/As za Ex in s klikom na "Osveži električno polje". Opazimo, da animacija izriše mrežo puščic, usmerjenih v desno. Če vpišemo -5.0 N/As za Ex, bodo puščice usmerjene v nasprotno smer. Vpišimo  3.0 N/As za Ex in 4.0 N/As za Ey in osvežimo izris polja. Puščice so sedaj usmerjene pod kotom 37 stopinj glede na os x. Kaj vidimo, če sedaj za Ex vnesemo 2.0 N/As? V čem se slika razlikuje od primera za Ex = 5.0 N/As? Kaj predstavlja barva vektorjev? Zakaj ne ponazorimo jakosti vektorskega polja kar z dolžino vektorjev, kot je sicer običajno v literaturi? 

Sedaj pa naredimo polje, ki nam je domače (čeprav tega morda še ne vemo) tako da postavimo za Ex vrednost 0.0 N/As in za Ey vrednost -4.9 N/As. To je pravzaprav predstavitev  vektorja sile na telo z maso 0.5 kg blizu zemeljske površine. Zakaj? Kakšno bi bilo to vektorsko polje za telesa z maso 3.0 kg blizu zemeljske površine? (Če bi govorili o telesih daleč od zemeljske površine, tako kot so to sateliti v svojih orbitah, bi morali upoštevati zmanjševanje privlačnosti Zemlje kot funkcijo kvadrata oddaljenosti predmeta od središča Zemlje).

Vrednosti komponent polja niso nujno konstantne. Poskusimo z vpisom 2*x za Ex in 2*y  za Ey. Kaj opazimo? V tem primeru kažejo vektorji polje, ki se s položajem spreminja tako po jakosti, kot po usmeritvi. Kakšne so vrednosti za Ex in Epri x = 0.0 m, y = 2.0 m? Ali kaže puščica v tej točki v pravo smer? Ponovi vajo za Ex = 2*y  in Ey = 2*x. Zraven si mislimo enoto N/As, enako velja spodaj.

Poskusi še s kakšnimi drugimi (spremenljivimi) vrednostmi za  Ex in Ey. Kot primer poskusi z  Ex = x/(x*x + y*y)^3/2 in Ey = y/(x*x + y*y)^3/2. Kako je sedaj videti vektorsko polje?