Ohlajanje pri izparevanju


Leva temp Desna temp Levi N Desni N
--- --- --- ---

V plinu pri dani temperaturi imajo delci plina različne hitrosti v skladu z Maxwell-Boltzmannovo porazdelitvijo. V tej animaciji imamo dve posodi, ki ju loči membrana. V začetku noben delec ne more preiti skozi membrano. Ko pa so delci enkrat dovolj enakomerno porazdeljeni po levi posodi, lahko dovoliš izparevanje. To pomeni, da bodo najhitrejši delci iz leve posode pobegnili v desno. Kakšna je na začetku približna temperatura na vsaki strani? Svetlo modra stena v desni posodi ima konstantno temperaturo 20 K, tako da se delci po vstopu vanjo ohladijo (se upočasnijo).

Poskusi spustiti delce skozi membrano.  V tej animaciji lahko membrano prečkajo samo delci s hitrostjo 20 enot ali več. Ta prag je prikazan tudi na histogramu hitrosti. Čez nekaj časa postanejo prehodi delcev skozi membrano vse redkejši. Poglej, kaj se je zgodilo s porazdelitvijo hitrosti v levi posodi (morda tam še vedno obstajajo delci z večjo hitrostjo od hitrosti praga, ker je porazdelitev hitrosti še vedno Maxwell-Boltzmannova.). Kaj se je zgodilo s temperaturo v levi posodi? To se zgodi pri izhlapevanju: najhitreši delci zapustijo sistem, zato se preostanek ohladi. Zato nas znojenje ohladi, ko znoj izhlapeva z naše kože, se mi ohladimo. Sklepamo, da je izhlapevanje ohlajevalni proces.