Prevajanje toplote, toplotni tok


Prevodnost
  x10-1 W/(m K)
Zun.temper.  oC
Debelina  cm

Toplota se prenaša preko treh mehanizmov: s prevajanjem, s konvekcijo in s sevanjem.

Toplotni tok nam pove, koliko džulov na sekundo toplote prehaja pri prevajanju skozi snov. 

Oznaka za toplotni tok je enaka kot za moč P. Tudi enota je enaka: J/s (džuli na sekundo) ali W (vat).

Predstavitev kratko opisuje tri mehanizme prenašanja toplote, Sama animacija pa je usmerjena v prevajanje (temperatura je podana v stopinjah Celzija).

Konvekcija je prenos toplotne energije preko gibanja plina (ali tekočine). Segret zrak se širi in dviguje in tako odmika hladen zrak, ki se spušča, se tu ogreje in spet dviguje. Tako nastanejo "konvekcijski tokovi".

Do prenosa toplote s sevanjem pride, ko telo vsrkava ali oddaja elektromagnetno sevanje in pridobiva oziroma izgublja energijo (glej Predstavitev 19.3).

Prevajanje je prenos toplote v snovi zaradi temperaturne razlike v telesu (pomislimo na žličko v vroči kavi). O snoveh, ki zlahka posredujejo toploto (več toplote v danem času), pravimo, da imajo visoko prevodnost (na primer kovinska žlica), tiste z nasprotnimi lastnostmi (na primer obleka), pa imajo nizko prevodnost. Razlog za izolacijo hiše je predvsem zmanjšati prevodnost zidov. Tako potrebujemo manj energije zato, da bo v notranjosti hiše določena temperatura, čeprav je zunaj precej bolj toplo ali hladno. V animaciji lahko zmanjšaš prevodnost, "zunanjo" temperaturo oziroma debelino zida in opazuješ "izgubo" energije. Ta izguba je v bistvu energija, ki je potrebna za segrevanje ali hlajenje notranjosti hiše.