Heliocentrični sistem v primerjavi z geocentričnim sistemom

Se Zemlja vrti okoli Sonca ali se vrti Sonce okoli Zemlje?

Se Zemlja vrti okoli Sonca ali se vrti Sonce okoli Zemlje? Dolgo časa so ljudje mislili, da je Zemlja nepremična (ali kot pravi "dokaz", sicer bi ptice odneslo z vej!) in da Sonce kroži okoli Zemlje. Iz tega prepričanja izhajata tudi izraza sončni vzhod in sončni zahod. Vendar pa Sonce ne kroži okoli Zemlje, prav nasprotno. Poleg tega je gibanje planetov, kot ga vidimo iz opazovalnega sistema Sonca (heliocentrični opazovalni sistem), precej preprosto. Gibanje ostalih planetov iz gledišča vsakega posameznega planeta (geocentrični opazovalni sistem tega planeta) pa je bolj zapleteno.

V naših simulacijah je Sonce oranžne barve, notranji planet (tisti bližji Soncu) je zelene barve. Zunanji planet pa je rdeče barve. Oba planeta krožita okoli Sonca.

Prva animacija kaže, kako bi gibanje ostalih planetov opazovali s Sonca (heliocentrični sistem).

Drugi dve animaciji pa na desni strani kažeta, kako bi gibanje Sonca in drugih planetov videli z Zemlje (torej v geocentričnem opazovalnem sistemu), na levi pa pri isti animaciji vidimo za primerjavo pogled s Sonca)

Druga animacija kaže, kako bi gibanje Sonca in drugega planeta gledali z Zemlje (geocentrični opazovalni sistem). Tak drugi planet bi lahko bil Mars, ki je v primerjavi z Zemljo bolj oddaljen od Sonca.

Tretja animacijakaže, kako bi z Zemlje gledali na Sonce in na planet, ki je bolj od Sonca oddaljen od nas. To, kar vidimo na Zemlji, ko opazujemo Sonce in ostale planete Sončnega sistema, je spet primer geocentričnega sistema.

Primer takega (notranjega) planeta bi lahko bila Venera.